Taloudessa tapahtuu

16.5.2011
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

Tätä kirjoitettaessa hallitusneuvottelut ovat tuskin päässeet käyntiin, Portugalin tukemiseen liittyvien päätösten eräpäivä on käsillä ja Kreikan talouden vaikeudet velkasaneerausuhkineen vain syvenevät.

Yritystoiminnan toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn turvaamisen tulisi olla hallitusohjelmassa tärkeällä sijalla, jotta julkisen talouden kestävyysvajeen paikkaaminen voitaisiin toteuttaa riittävän talouden kasvun tukemana. Yritystoiminnan kehittämistä ja työllistämistä rohkaisevien kannusteiden pitää olla hallitusohjelmassa kunnossa. Muutoin hukka perii.

Yritys- ja pääomaverotuksen uudistamisessa on Hetemäen työryhmän esityksen jälkeen käyty paljon poliittista keskustelua ja puolueiden tavoiteohjelmia on rustattu. Isoa rakenteellista uudistusta ei uuden hallituksen toimesta ainakaan lähiaikoina tule, vaan lähinnä tapahtunee pienempää hienosäätöä. On parempi, ettei nyt lähdetä harkitsemattomasti sellaiseen isoon rakenteelliseen uudistukseen, jonka vaikutuksia yritystoimintaan ei ole kunnolla selvitetty.

Taloushallinnossa talouden raportoinnin välineeksi rakennetun Raportointikoodiston käyttöönotto etenee odotetulla tavalla. Tyvi-palvelussa testataan raportointikoodistomuotoisen aineiston välittämistä verolomakkeille kesän ja syksyn 2011 aikana. Nyt olisi hyvä aika myös ohjelmistotaloissa tarkistaa valmiudet raportointikoodistomuotoisen tiedon välittämisessä.

Yhtenäisen euromaksualueen SEPAn siirtymäaika päättyy käytännössä 31.10.2011. Virallinen määräaika päättyi jo vuoden 2010 lopussa. SEPAan siirtyminen tapahtuu pk-yrityksissä usein yrityksen maksuliikennettä hoitavan tilitoimiston kanssa. Tuoreen tutkimuksen mukaan valmiudet Taloushallintoliiton auktorisoiduissa jäsentoimistoissa ovat tässä vaiheessa kohtuullisen hyvät.

Viime kuussa Taloushallintoliitto selvitti auktorisoitujen jäsentoimistojen ja heidän hoitamiensa asiakkuuksien SEPA-maksatustilannetta. Tutkimus lähetettiin 730:lle jäsentoimistolle. Vastausprosentti oli 34. Yli 70 prosenttia Taloushallintoliiton jäsentoimistoista lähettää jo kaikki tai osan omista ja asiakkaiden maksuista SEPA-maksuina. Yli 95 prosenttia niistä, jotka eivät vielä lähetä kaikkia SEPA-maksuja, aikovat olla SEPA-valmiudessa 1.11.2011 kun siirtymäaika päättyy.

Suurimmat ongelmat siirtymisessä ovat liittyneet siihen tilitoimistojen kiireeseen, että pankki ei ole ollut vielä valmis SEPA-siirtymään tai ohjelmistot eivät ole toimineet kunnolla. Kun nämä tulevat kuntoon toivottavasti kevään ja kesän aikana, siirtymiset etenevät hallitusti.

Myös yritysten hallinnollisen taakan keventämisen loppukiri alkaa olla lähellä, kun tavoite keventää taakkaa 25 prosentin verran vuoden 2012 loppuun mennessä. Lainsäätäjä näyttää huolehtivan pikemminkin siitä, että uutta byrokratiaa luodaan eduskuntaan vain lisää. Tästä esimerkkinä on rakennusalan käännetty arvonlisäverotus. Mitä sitten vielä kasvanut innokkuus harmaan talouden torjuntaan tuokaan mukanaan lisävelvoitteina kaikille – myös rehellisille yrittäjille. Aika näyttää.

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki