Talouden suhdanteiden arvaamattomuus

18.10.2011
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

Vuosi 2008 on vielä tuoreessa muistissa. Lehman Brothersin konkurssi pani liikkeelle tapahtumaketjun, joka ravisutti koko globaalia taloutta aiheuttaen taantuman. Tästä selvittiin massiivisten julkisen sektorin tukitoimien kautta. Ainakin joten kuten.

Vähän aikaa kaikki näytti ulkonaisesti kohtuullisen hyvältä: odotukset paremmasta tulevaisuudesta ja talouden ainakin hitaasta kasvusta olivat näköpiirissä. Mutta jo vuonna 2008 ekonomistit näkivät erilaisia talouden kehityspolkuja.

Yksi näistä oli ”tupla v”-vaihtoehto, jossa toinen taantuma olisi todennäköinen muutaman vuoden sisällä. Julkisen sektorin velkaantuminen ja elvytysvaran loppuminen aiheuttaisivat uuden taantuman tai laman.

Nyt tuo vaihtoehto näyttää melko todennäköiseltä. Julkisten talouksien velkaantuneisuus haittaa taloudenhoitoa: Erityisesti Kreikan konkurssikypsyys ja muidenkin maiden kuten USA:n ja Etelä-Euroopan taloudet ovat pahasti velkaantuneita. Monia suuria eurooppalaisia pankkeja ”ahdistaa” sijoitussalkku, jossa on miljardien arvosta Kreikan ja muiden velkaantuneiden maiden papereita.

Yritysten talousohjaus jatkuvissa suhdannekäänteissä on haasteellista. Samaan aikaan yritysten markkinat yhä avoimemmassa taloudessa muuttuvat nopeasti. Niin yritysten johdon kuin taloustoiminnonkin haasteet ovat  ehkä suurempia kuin kertaakaan aiemmin.

Hyvien päätösten tekeminen edellyttää entistä syvällisempää paneutumista omaan liiketoimintaan ja sen toimintaympäristöön. On pakko tehdä kysymyksiä ja hakea niihin vastauksia.

Mitkä ovat oman toimintani vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet? Mihin panostan omassa toiminnassani? Mitkä ovat suurimmat riskit ja miten niihin varaudun? Minkälaista myynnin laskua kestän? Pystyvätkö asiakkaani maksamaan? Onko yrityksen rahoitus turvattu? Onko raportointi toiminnasta, taloudesta ja sen kehityksestä oikeanlaista ja oikea-aikaista? Hyviä kysymyksiä riittää.

Suurissa yrityksissä on runsaasti sekä omia ja ulkoa ostettuja asiantuntijaresursseja tekemässä analyyseja päätöksenteon pohjaksi. Pk-yrityksissä asiantuntemusta talousohjaukseen ja liiketoiminnan suunnitteluun on usein rajallisesti.

Tilitoimistot toimivat usein erityisesti pk-yritysten talousosastoina tai ainakin hoitavat merkittävän osan sen taloustoiminnoista. Osaavissa toimistoissa panostetaan yhä enemmän palveluun, jossa asiakkaiden liiketoiminnan ja talouden suunnittelu on tärkeässä osassa. Tilitoimiston tuottama talousinformaatio sekä yrityksen ja yrittäjän tuntemus perin juurin tulee todelliseen hyötykäyttöön.

Nyt aidolle talousosaamiselle on enemmän kysyntää kuin koskaan.

PS.
Hallitusohjelman mukaan alv-pohjaa laajennetaan sanoma- ja aikakauslehtien tilauksiin. Lain voimaantulon ajankohtaa ei ole tätä kirjoittaessa vielä vahvistettu. Alv-muutos merkitsee sitä, että myös Tilisanomien tilaajahintoihin lisätään 9 prosentin alv, kun laki astuu voimaan.
 

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki