Raportointikoodisto – todellista hallinnollisen taakan keventämistä

7.12.2009
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

Tekes-rahoitteinen FIA-hanke pyrkii taloushallinnon prosessien kehittämiseen ja reaaliaikaistamiseen. Tärkeänä osana hanketta on raportointikoodiston luominen sähköiseen viranomaisilmoittamiseen. Hallinnollisen taakan keventämisen kannalta FIA-projekti tuo mahdollisuuksia järkevällä ja vaikuttavalla tavalla keventää yritysten tarpeetonta hallinnollista taakkaa.

Raportointikoodisto tulee palvelemaan raportointia eri tahoille ja sen avulla voidaan saada samasta taloushallinnon järjestelmästä tehokkaasti tasekirjat, tilinpäätökset, veroilmoitukset ja muut viranomaisten vaatimat raportit vaikkapa verottajalle, Tilastokeskukselle ja Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Yritykset joutuvat raportoimaan useille viranomaistahoille, joilla on kullakin omat tietovaatimuksensa. Tämän vuoksi onkin hienoa, että raportoinnin kehittämiseen liittyvässä hankkeessa ovat mukana kaikki keskeiset viranomaistahot, joille yritykset raportoivat.

EU-tasolla mietitään toimenpiteitä, kuinka keventää hallinnollista taakkaa poistamalla vaikkapa direktiivitasolla mikroyritysten pakollinen tilinpäätösten laatiminen ja jättämällä tämä määrittely kunkin jäsenvaltion omaksi asiaksi. Näin EU ideologiansa vastaisesti pyrkii disharmonisoimaan taloudellista toimintaympäristöä EU-alueella. Tämä johtaisi pahimmillaan taloudellisen raportoinnin pirstaloitumiseen EU-alueella, kun kukin jäsenvaltio rustaisi omia säännöksiään.

Tilanne kuvaa osaltaan sitä epätoivoista yritystä, jolla EU pyrkii saamaan hinnalla millä hyvänsä hallinnollista taakkaa kevennetyksi talousinformaation laadun ja harmonisoinnin kustannuksellakin.

Suomalainen taloushallinto ja sen osana FIA-projekti pyrkii hallinnollisen taakan keventämiseen juuri päinvastaisista lähtökohdista: kehittämällä talousinformaation infrastruktuuria saadaan hallinnolliseen taakkaan huomattavaa kevennystä ja tehokkuutta ilman, että välttämättä on tarpeen tinkiä talousinformaation laadusta.

EU-maiden välillä on tavassa ja tehokkuudessa hoitaa yritysten taloushallintoa valtavia kehityseroja. Monissa EU-maissa hoidetaan hallintoa ja sen osana viranomaisraportointia aataminaikaisilla tavoilla.

Kun infrastruktuuria kehitetään FIA:n myötä, on samalla luonnollisesti varottava ettei yritysten raportoinnin sisältövaatimuksia lisätä. Päin vastoin vaatimuksia pitää karsia, koska kaikki tiedot joudutaan kuitenkin tavalla tai toisella keräämään yrityksissä.

Raportointikoodisto esitellään ensimmäisen kerran laskenta-alan vuoden päätapahtumassa Taloushallintoliiton Tili- ja veropäivillä 18.–19.1.2010 Finlandia-talossa. Käyttöön se tullee aikanaan vuoden 2011 aikana, jos ensi vuoden kesäkuun lopulla päättyvä hanke etenee yhtä hyvin kuin tähän asti. Menestystä hankkeelle!

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki