Raportoinnin uusi aika

11.8.2014
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

Rakennusalan verovalvontaa tehostavat säännökset kuukausittaisesta ilmoitusvelvollisuudesta ovat käynnistymisvaiheessa. Maamme historian suurin lakimuutos harmaan talouden torjumiseksi on astunut voimaan.

Suomi on näin ottanut käyttöönsä yhden maailman mittakaavassakin suurimman ja mittavimman raportointivelvoitteen, joka ei koske vain rakennusalan yrityksiä vaan myös rakennusalan palveluja käyttäviä yrityksiä ja yhteisöjä mukaan lukien asuntoyhtiöt ja yksityishenkilöt. 

Ilman kehittyneitä tietojärjestelmiä tämän byrokratiaa kasvattavan velvoitteen toimivuus lienee sula mahdottomuus. Harvassa maassa tällaisen velvoitteen käyttöönottaminen olisi edes mahdollista. Suomen tapausta seurataankin nyt mielenkiinnolla useissa maissa.

Harmaan talouden torjunta on luonnollisesti tärkeä tavoite, ja uusien raportointivelvoitteiden asettamisella toivotaan harmaan talouden vähenevän. Tähän uskovat monet ja erityisen vahvasti myös rakennusala, joka on itse tukenut toimialansa harmaan talouden kitkemistä.

Tätä uudistusta koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että harmaan talouden määrän vähentämisellä olisi monia alan toimintaa tervehdyttäviä vaikutuksia. On silti todettava, että määrällisten vaikutusten arvioimiseen ei ole edellytyksiä. Kukaan ei pysty sitä arvioimaan kovinkaan tarkasti, sillä harmaan talouden määrästäkin voidaan olla montaa mieltä.

Tämän uudistuksen yhteydessä puhutaan kokonaisuudessaan yli 50 miljoonan euron vuosittaisista lisäkustannuksista ja samansuuruisista kertakustannuksista ohjelmistojen ja muiden järjestelmien päivityksistä yritystoiminnalle. Näin ensimmäisen vuoden kokonaiskustannukset olisivat yli 100 miljoonaa euroa ja sen jälkeen vuosittain vähintäänkin 50 miljoonaa euroa. Panostus sekä tähän liittyvä byrokratian lisäys on joka tapauksessa niin mittava, että sopii toivoa, että panostuksille saadaan nopeasti myös tuntuvat ja mitattavissa olevat edut ja hyödyt.

Koko kevät- ja kesäkausi on ollut tiivistä valmistautumista järjestelmän käyttöönottoon niin rakennusalan yrityksissä kuin tilitoimistoissakin. Valmistautuminen jatkuu tiiviinä loppumetreille asti. Kaikki mahdollinen on pyritty tekemään, mutta aika näyttää, kuinka järjestelmän käyttöönotto onnistuu.

Aikataulu uudistuksen voimaantulolle oli sen mittavuuteen nähden todella tiukka. Olikin välttämätöntä, että Verohallinto antoi joustoa alkuvaiheen raportointitietojen sisältövaatimuksille. Ensimmäinen raportti annetaan jo niinkin pian kuin 5.9. mennessä.

Juha Ahvenniemi 
juha.ahvenniemi@taloushallintoliitto.fi

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki