Puheenaiheena pienyritysten tilintarkastusvelvollisuus

16.5.2006
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

Verotusmenettelyn muutokset ovat herättäneet paljon keskustelua. Verotuksen oikaisua koskevat kiristyneet säännökset tulevat voimaan vuoden 2007 alusta ja koskevat vuodelta 2006 toimitettavia verotuksia.

Jos veroviranomaiset käyttävät entistä useammin veronkorotuksia veroilmoituksissa olevien virheellisyyksien vuoksi, täytyy verovelvollisten olla entistä huolellisempia veroilmoituksen laadinnassa.

Erityisesti pienten yritysten tilanne voi muodostua vaikeaksi, jos niillä ei ole käytössään riittävää alan asiantuntemusta. Tärkeää on tehdä veroilmoitukset niin, että verottajan laajennetut mahdollisuudet oikaisujen tekoon mimimoidaan.

Selvityksen antaminen veroilmoituksessa verovelvolliselle tärkeästä ja merkittävästä asiasta on tärkeää. Eräiden asiantuntijoiden mukaan tällaista pyyntöä ei voida perustuslain ja hyvän hallintotavan perusteella olla tutkimatta, eikä näin otettuun verottajan kantaan voida enää puuttua myöhemmin.

Pienten työnantajien erityiskysymyksiä ja työoikeudellista osaamista selvitettiin työministeriön työryhmässä. Tulokset olivat kiinnostavia. Tilitoimistojen rooli tiedonhankinnassa ja neuvonnassa on selvityksen mukaan keskeistä myös muissa kuin työntekijän palkkaan liittyvissä asioissa.

Tilitoimistoalalla tämä on tiedetty, mutta monille tahoille tämä tuntui olevan kuitenkin yllätys. Erityisesti monissa auktorisoiduissa toimistoissa on panostettu vahvasti näihin kysymyksiin. Parhaat tulokset yrittäjän kannalta saadaan, kun nykyiset neuvojat ovat mahdollisimman osaavia. Yrittäjän on hyvä tietää perusasiat, mutta kaiken ymmärtämiseen, opiskelemiseen ja tietojen ajan tasalla pitämiseen ei yrittäjän aika riitä.

Tilintarkastusvelvollisuus osana tilintarkastuslain uudistamista on ollut pitkään – monen mielestä liiankin pitkään – suurennuslasin alla. Kauppa- ja teollisuusministeriö julkaisi viime kuussa tilintarkastusvelvollisuudesta selvityksen. Selvityksen tuloksena nähtiin, ettei ole esteitä pienten osakeyhtiöiden vapauttamiselle tilintarkastusvelvollisuudesta. Nyt 70 prosentilla yhtiöistä oli hyväksytty tilintarkastaja, vaikka laki sitä ei ole vaatinut.

Keskustelu asian tiimoilla tulee jatkumaan varsinkin kun Tanskassa on juuri tehty päätös, jonka mukaan pienimmät yhtiöt vapautetaan tilintarkastusvelvollisuudesta, ja muissa pohjoismaissa Suomen tavoin asiaa samanaikaisesti harkitaan.

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki