Positiivisia uudistuksia verotusmenettelyihin

22.10.2015
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

Valtiovarainministeriö on julkistanut hallituksen esityksen luonnoksen, joka kokoaisi yhteen lakiin niin sanottujen oma-aloitteisten verojen – kuten arvonlisäveron ja ennakonpidätysten – verotusmenettelyn.  

Taustalla on Verohallinnon siirtyminen yhteen valmisohjelmistoon. Uudistus edellyttää eri verolajien verotusmenettelyjen yhtenäistämistä, mikä on yritysten hallinnollisen taakan keventämisen kannalta erittäin myönteinen asia.

Lakiin otettaisiin yleiset veron ilmoittamista, maksamista, määräämistä ja muutoksenhakua koskevat säännökset. Lakiin koottaisiin myös ne säännökset, jotka ovat nykyisessä verotililaissa. Samalla verotililaki kumottaisiin. 

Uudistukset ovat erittäin merkittäviä.

Merkittävää on esimerkiksi se, että verovelvollisen olisi pääsääntöisesti ilmoitettava oma-aloitteiset verot sähköisesti. Sähköisten työkalujen käyttö vauhdittuu, kun paperilomakkeella ilmoittaminen tehtäisiin luvanvaraiseksi. 

Erittäin positiivista on se, että esitysluonnoksen mukaan verovelvollinen voisi korjata veroilmoitusta oma-aloitteisesti 45 päivän ajan ilman, että tästä tulisi myöhästymismaksua. Tätä asiaa taloushallinnon alaa edustava Taloushallintoliitto on ajanut, ja nyt se on toteutumassa. 

Esityksessä ehdotetaan myös, että vähäisten virheiden korjaamista ei tarvitsisi kohdistaa virheelliselle kaudelle, vaan sen voisi korjata seuraavilta verokausilta annettavassa ilmoituksessa ilman seuraamuksia, kuten myöhästymismaksua. Tämä on erittäin myönteinen uudistus.

Oikaisuilmoituksia annetaan vuosittain noin 100 000 kappaletta, joista puolet ovat sellaisia, missä korjauksena ilmoitetun veron määrä on enintään 500 euroa. Taloushallinto­liitto ja muut elinkeinoelämän järjestöt ovat lausuneet, että vähäisen virheen rajan pitäisi olla reilusti yli 500 euroa, jotta päästäisiin turhista kohdistuksista ja hallinnollisesta työstä. Tärkeintä pitäisi olla se, että virheet korjataan.

Toivotaan, että nämä näkemykset otetaan huomioon jatkovalmisteluissa. 

 

Juha Ahvenniemi

juha.ahvenniemi@taloushallintoliitto.fi

 

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki