CTA Paikka
CTA Paikka

Muutosten vuosikymmen

17.1.2020
antti
Antti Soro Taloushallintoliiton toimitusjohtaja

Ennustan, että taloushallinnon työtehtävät, prosessit ja järjestelmät tulevat tällä vuosikymmenellä muuttumaan enemmän kuin yhteensä koskaan aiemmin. Muutosten sarjan aloittaa uudistunut lainsäädäntö, kun valtio alkaa 1.4.2020 ostajana vaatimaan yrityksiltä eurooppalaisen standardin mukaisia verkkolaskuja. Kannattaa muistaa, että voimassa olevat lait, asetukset ja standardit antavat myös muille organisaatioille oikeuden vaatia laskuja sähköisenä.

Seuraava, merkittävä muutos tullee olemaan alv-ilmoittamisen laajennettu tietosisältö. Verohallinto haluaa kerätä tositteilta lisätietoja ostajasta, tuotteista tai palveluista. Edellä mainittu kehityskulku on vääjäämätöntä myös Suomessa, koska alv-huijaukset ovat yleistyneet ja prosessit tiukentuneet muissa Itämeren ympärysmaissa. Verohallinnossa pelätään syystäkin, että kansainväliset rikolliset toimijat siirtävät toimintaansa tänne lintukotoomme sitä mukaa, kun niiden toimintaa vaikeutetaan muualla.

Hankintailmoituksessa oli kirjanpitolakiakin kirjoitettu rohkeasti uusiksi, joten vauhtia ei tunnu puuttuvan.

Verohallinnossa suunnitellaan rohkeasti jo uusia digitalisaatioloikkia, joilla kirjanpidon ja verotuksen prosesseja automatisoidaan entisestään. Verkkolaskutuksen ja ekuittien marssia vauhditettaneen jatkossakin. Loppiaisena umpeutui kilpailutus, jossa haettiin kumppania innovoimaan ja mahdollisesti jopa suunnittelemaan Verohallinnolle omaa kirjanpito-ohjelmistoa, jota he voisivat palveluna mikroyrityksille tarjota. Hankintailmoituksessa oli kirjanpitolakiakin kirjoitettu rohkeasti uusiksi, joten vauhtia ei tunnu puuttuvan.

Tilitoimistoalalla sähköinen kirjanpito, eli asiakkaan ja tilitoimiston yhteiskäyttöiset, pilvipohjaiset järjestelmät tulevat yleistymään. Muutosta kiihdyttänee 2020-luvun alkupuolella eniten ohjelmistoala. Kun perinteiseen prosessiin optimoitujen järjestelmien ylläpito loppuu, tilitoimistoille ja heidän asiakkailleen tarjotaan uusia ohjelmistoja. Samalla tullee viimeinkin kysyttyä mappiasiakkailta, haluaisivatko he siirtyä uuteen digitaaliseen prosessiin. Jos olisi kirjanpitäjä tai tilitoimistoyrittäjä itse, niin yrittäisin samalla kertaa ottaa huomioon myös tulevat muutokset. Kun digitalisaatiota näin voimakkaasti edistetään julkishallinnonkin suunnalta, niin eikö nyt olisi paras hetki hoitaa asia kerralla kuntoon ja houkutella ne perinteisimmätkin asiakkaat uuteen prosessiin ja järjestelmään. Sellaiseen, jonka uskoisin pysyvän muutoksen vauhdissa mukana ja jolla olisi elinkaarta jäljellä ainakin kuluvan vuosikymmenen loppuun saakka.

Lainsäädännön puolelta vuosikymmen alkanee tilintarkastuksen kehittämisellä. Nykyinen malli ei luo tarpeeksi lisäarvoa suhteessa kuluihin ja aikatauluun. Ennustankin tilintarkastuslainsäädäntöä päivitettävän vuosikymmenen kuluessa useamman kerran. Nyt ehdotettu kevennetty tarkastus mikroyrityksille ei ota huomioon muun lainsäädännön ja digitalisaation kehitystä. Siten se olisi jo syntyessään vanhentunut, eikä se ottaisi huomioon muuttuvaa toimintaympäristöä. Jostain pitää kuitenkin aloittaa. Itse olisin suonut niille mikroyrityksille, jotka ovat ulkoistaneet kirjanpitonsa ja verotuksensa auktorisoidun tilitoimiston KLT-kirjanpitäjälle, vapautuksen lakisääteisestä tilintarkastuksesta kokonaan.

Kaikkein eniten toimialaa ja työnkuvia tullee kuitenkin kuluvalla vuosikymmenellä muokkaamaan muutokset liiketoimintaympäristössä. Digitalisaatio laskee kustannuksia, mutta toisaalta saanee taloushallinnon asiakkaat vaatimaan enemmän lisäarvoa ja henkilökohtaista palvelua. Tästä ollaan myös valmiita maksamaan. Toisaalta työsuhteiden murros lisää kysyntää väliaikaisille, kevyille ja halvoille palveluille. Alalle tulee muilta toimialoilta uusia toimijoita ja kilpailijoita, joilla saattaa olla kilpailuetua. Itse katselen odottavasti pankkisektorin suuntaan. Siellä on sitoutettava omat yritysasiakkaat jatkossa entistä tiiviimmin, jotta oltaisiin jatkossakin kilpailukykyisiä ja menestyviä. Taloushallinnon palvelut olisi siihen luontevin ja helpoiten toteutettava ratkaisu.

Muutoksia on tulossa, mutta ei niitä kannata jäädä pohtimaan tai pelkäämään. Töitä ja asiakkaita riittää kyllä kaikille nykyisille ja tulevillekin asiantuntijoille ja alan yrityksille, jotka omaa osaamistaan ja palveluitaan rohkeasti kehittävät.

Antti Soro

antti.soro@taloushallintoliitto.fi

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki