Mikroyhteisöjen tilinpäätössääntelyn valmistelun kiemurat

7.12.2011
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

EU:ssa on muutaman vuoden ajan valmisteltu esitystä, jonka perusteella mikroyhteisöjen tilinpäätössääntely voitaisiin vapauttaa neljännen yhtiöoikeudellisen direktiivin eli tilinpäätösdirektiivin asettamista vaatimuksista.

Tätä koskeneen komission esityksen toteutuminen olisi merkinnyt, että koko EU-alueen yhtenäinen harmonisoitu sääntelypohja olisi pitkälti voinut murentua, kun kansallisesti olisi voitu valmistella hyvinkin erilaisia säännöksiä vaikkapa Saksassa, Kreikassa, Portugalissa kuin Suomessa. Äärimmilleen vietynä jäsenvaltio olisi voinut ainakin periaatteessa halutessaan poistaa kirjanpitovelvoitteen ja tilinpäätöksen teon käytännössä lähes kaikelta yritystoiminnalta.

Käsiteltyään komission ehdotuksen EU:n parlamentti edellytti kuitenkin, että yhtiöiden olisi edelleen pidettävä kirjanpitoa, josta näkyy yhtiön liiketoimet ja taloudellinen tilanne.

Kun esitys tämän jälkeen meni parlamentista EU:n ministerineuvoston käsittelyyn ministerit linjasivat, että jäsenvaltioille ei voida antaa mahdollisuutta säätää itsenäisesti tilinpäätösvelvoitteen vapauttamisesta. Samalla EU:n ministerineuvosto ehdotti mikroyhteisön taseen rajaksi 250 000 euroa ja liikevaihtorajaksi 500 000 euroa. Komission ehdotuksen mukaan taseraja olisi ollut 500 000 euroa ja liikevaihtoraja miljoona euroa. Tätä kirjoitettaessa ehdotus on parlamentin käsittelyssä.

Valmisteluun ja päätöksentekoon osallistuneet EU:n elimet olivat siis erituumaisia asiassa. Ympyrä sulkeutui, kun selvitys palasi kierroksen jälkeen lähtöruutuun eli komissioon, joka antoi sittemmin vielä asiasta tiedonannon EU:n parlamentille.

Viime kuussa komissio julkisti yrittäjyyden ja vastuullisen yritystoiminnan toimenpidepaketin, johon sisältyy tilinpäätösdirektiivin muutosehdotus. Muutosehdotuksen tavoitteena on vähentää pienyritysten hallinnollisia rasitteita sääntelyä yksinkertaistamalla. Mikroyhteisöjen tilinpäätössääntelystä annettu komission ehdotus on nyt EU:n ministerineuvoston ja parlamentin käsittelyssä ja se on tarkoitus integroida osaksi tilinpäätösdirektiiviä. Nyt parlamentti ja ministerineuvosto käyvät komission avulla neuvotteluja kompromissin löytämiseksi.

Jos melko pitkäksi venähtäneestä prosessista on jotakin hyvää haettava, lopputulos tulee nyt todennäköisesti olemaan parempi kuin alkuperäinen esitys. Tämä prosessi osoittaa miten eri tavalla hallinnollisen taakan keventäminen nähdään EU-alueella taloushallinnon osalta. Taloushallinnon infrastruktuurin kehittyneisyys ja asioiden hoitotapa eri EU-maissa on hyvin erilainen ja tämä on näkynyt EU:n työssä ja esityksissä selvästi.

Yhteiset ja tarkoituksenmukaiset vähimmäissäännöt ovat varmasti hyväksi koko EU-alueen yritystoiminnalle ja taloudelle.

Omasta ja koko toimituksen puolesta haluan toivottaa Tilisanomien lukijoille
Hyvää Joulua ja menestyksellistä Uutta Vuotta 2012!

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki