Menestystarinan ainekset

16.8.2011
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

Uuden hallituksen ohjelma julkistettiin juhannuksen alla, jolloin maailman talouden kehitysnäkymät olivat epäselvät. Kesän aikana uutisissa on kuultu entistä synkempiä äänenpainoja muun muassa Etelä-Euroopan ja Yhdysvaltojen velkaongelmista. Maailmantaloudesta riippuvaisen Suomenkin taivaalle on jo kertynyt synkkiä pilviä.

Talouden dynamiikan, kasvun ja työllisyyden vahvistaminen ovat Suomelle keskeisiä tekijöitä globaalissa kilpailussa. Hyvinvoinnin ja työllisyyden turvaaminen edellyttää vahvaa ja kehittyvää yritystoimintaa.

Hallitusohjelmassakin nämä tekijät mainitaan, mutta ohjelmaa lukiessa tulee väistämättä mieleen kysymys siitä, päästäänkö sen avulla aidosti näihin tavoitteisiin.

Hallitusohjelmassa luetellaan runsaasti hyviä toimenpiteitä kuten: monipuolistetaan ja vahvistetaan suomalaista elinkeinorakennetta; rakennetaan uusia kasvualoja teollisuudessa, palveluissa ja luovilla aloilla; tuetaan elinkeinopolitiikassa erityisesti uusia, kasvuhakuisia, työllistäviä ja kansainvälisiä yrityksiä; verotusta uudistetaan talouskasvua vauhdittavaksi.

Yllä luetellut toimet ovat hyviä, mutta löytyykö sanojen takaa riittävän vaikuttavaa toimeenpanoa? Lisääkö esimerkiksi yritys- ja pääomaverotuksen uudistaminen yritystoiminnan kilpailukykyä? Lisääkö se kasvua, yritystoiminnan dynamiikkaa ja tätä kautta työllisyyttä?

Maailmantalouden turbulenssin ja murroksen keskellä olisi tärkeää analysoida huolella Suomen vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet. Näyttää siltä, ettei kaikkia maailmantalouden kovia realiteetteja ole tunnistettu. Yritystoiminnan globaalin työnjaon ja kilpailuedellytysten muutokset vaikuttavat myös suomalaisten yritysten toimintaympäristöön. Nämä muutokset pakottavat arvioimaan huolella kansallisten toimenpiteiden kohdentamista, intensiteettiä ja vaikuttavuutta.

Perusteellinen analyysi ja realiteettien hyväksyminen auttavat valitsemaan ne toimenpiteet, joilla Suomi säilyttää asemansa parhaiten selviytyvien talouksien joukossa, historiallinen kehitys kun ei automaattisesti takaa hienoa tulevaisuutta.

Mietittäessä konkreettisia toimenpiteitä ohjelmapapereiden jalkauttamiseksi on tärkeää valita ne vaikutuskeinot, joilla tuetaan yritystoiminnan kilpailukyvyn vahvistumista. Vain vahvan yritystoiminnan avulla voimme siivittää Suomen kasvua. Siinä on ainekset menestystarinaan, josta haettaisiin oppia ympäri kehittyneen maailman.

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki