Menestyksekästä edunvalvontaa

5.12.2018
antti
Antti Soro Taloushallintoliiton toimitusjohtaja

Hallitus veti takaisin lakiesityksensä tilintarkastusrajojen nostamisesta edunvalvontajärjestöjen lausuntopalautteen perusteella.

Tehdään heti kaikille lukijoille selväksi, että arvostan tilintarkastajien työtä suuresti. He tekevät arvokasta työtä ja ovat korvaamattomia neuvonantajia yrittäjille, omistajille, palkkajohtajille, yritysten hallituksille, pankeille ja rahoittajille ja tietenkin verohallinnolle. Moni tilitoimistokin on heidän työpanoksestaan riippuvainen, harvalla kirjanpitäjällä on yhtä vahva substanssiosaaminen kuin tilintarkastajilla. Parhaimmillaan tilintarkastaja on luottamusta rakentamassa ja eri sidosryhmien etuja ja yhtäläisiä oikeuksia varmistamassa.

Mutta…entisenä liikkeenjohdon konsulttina, jolle analyyttinen objektiivisuus on yksi tärkeimmistä hyveistä, olen ihmetellyt tilintarkastusrajoista  teetettyjen haastattelututkimusten subjektiivisuutta ja niiden perusteella tehtyjä yleistyksiä. Viimeisin näistä oli Verotuslehden artikkeli, jossa muutamaa tilintarkastajaa ja verotarkastajaa haastattelemalla tehtiin yleistyksiä koskien taloushallinnon laatua tilitoimistoissa.

Tämän lehden päätoimittajan roolissa olen kovasti ihmetellyt Suomen Kuvalehden toimittajan motiiveja hyökätä asiassa Suomen Yrittäjiä vastaan, ja tarvetta rakentaa asiassa vastakkainasettelua.

Sovellettua matematiikkaa pääaineena opiskelleena diplomi-insinöörinä olen ihmetellyt tilintarkastajien edunvalvontajärjestön teettämiä tutkimuksia, joissa joko kysymyksenasettelulla tai vastaajien valinnalla on voitu todistaa halutut hypoteesit oikeiksi.

Taloushallinnon asiantuntijana minua on ihmetyttänyt tilintarkastajien vahvat kannanotot yleisönosastoilla harmaan talouden ennaltaehkäisijänä. Muutama vuosi sitten heille tarjottiin tätä roolia ilmoitusvelvoitteen muodossa. Silloin tilintarkastajat vastustivat lakiesitystä, joka olisi lisännyt tilintarkastajien vastuita, velvoittaen heidät tunnistamaan ja ilmoittamaan rikollisesta toiminnasta. Silloin heidän argumenttinsa oli, ettei tilintarkastajan rooli ole estää harmaata taloutta. Tällä kertaa heillä on kuitenkin tärkeä rooli harmaan talouden ennaltaehkäisijänä ja veronkannon turvaamisessa, mutta ensi kerralla ei sitten taas ehkä olekaan, kun heille tarjottaisiin lisätehtäviä tai -vastuita…?

Taloushallintoliiton toimitusjohtajana ihmettelin kovasti, kun tilintarkastajat pelottelivat meillä käyvän kuten naapurimaassa Ruotsissa. Tiedoksenne, Ruotsissa ei ole tilinpäätösten laatu merkittävästi huonontunut rajojen nostamisen takia. Eikä siellä aktiivisesti keskustella rajojen laskusta takaisin. Joka muuta väittää, on tainnut lukea liikaa vastaavia analyysejä, joita paikallinen tilintarkastajien edunvalvontajärjestö on viime aikoina teettänyt.

Ehkä eniten minua tässä edunvalvontakysymyksessä harmittaa kuitenkin oma kokemattomuuteni ja suoranainen naiiviuteni. Oletinhan päättäjiemme tunnistavan tämän subjektiivisen edunvalvonnan tuotokset, joiden tarkoituksena on suojella yhden ammattikunnan etua muiden kustannuksella.

Kollegoilleni Tilintarkastajat ry:ssä nostan kuitenkin hattua ja onnittelen hyvin tehdystä työstä. Tästä teille palkkaa maksetaan. Toivon kuitenkin, että tämän jälkeen voisimme keskittyä taas yhdessä rakentamaan Suomeen maailman parasta taloushallintoa, eli ajantasaista, kustannustehokkaasti tuotettua, luotettavaa ja asiakkaalleen lisäarvoa tuottavaa palvelua, josta asiakas on valmis maksamaan vapaaehtoisesti.

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki