Markkinoilla arvot vai ahneus kärjellä

14.5.2013
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

”Tone at the Top” on termi, jolle ei ole suoraa selkeää vastinetta suomen kielessä.

Tone at the Top on määritetty yritysjohdon näkyväksi halukkuudeksi tai sen puutteeksi laittaa yrityksen arvot tärkeysjärjestykseen ja toimia näiden arvojen mukaan sekä päätöksenteossa että yrityksen arjessa. Ylin johto kannustaa esimerkillään ja samalla odottaa kaikkien muidenkin yritysorganisaatiossa tekevän samoin.

Aiemmin ajateltiin tämän koskettavan vain suurten globaalien yritysten hallituksen puheenjohtajia tai toimitusjohtajia. Tämä ajattelu ei voisi olla kauem­pana totuudesta. Pienissä ja keskikokoisissa yrityksissä yrittäjän käyttäytymisellä on vielä suurempi suora vaikutus liiketoimintakulttuuriin kuin monikansallisen yrityksen toimitusjohtajalla.

Taloustehtävissä ammattilaisina toimiville ulkoisille kirjanpitäjille ja muille taloushallinnon asiantuntijoille, joiden vaikutus neuvon­annon kautta ulottuu laajalle yrityselämään, on tärkeää omassa palvelutoiminnassaan käyttäytyä hyväksyttävien arvojen mukaisesti ja olla esimerkkinä yritystoiminnalle.

Ulkoisten kirjanpitäjien palvelu on esimerkki asiantuntijapalvelusta, jossa joudutaan pohtimaan kahta kysymystä: professionaalisuus vs. liiketaloudellinen tuloksellisuus. Kumpaakin tarvitaan. Ammattilainen ei voi kuitenkaan tinkiä ammatillisista arvoista tienatakseen enemmän. Ammatillisesti kestävään toimintakulttuuriin kuuluu asiakkaiden kunnioittaminen kaikissa suhteissa, mutta omista kestävistä arvoista kuitenkin kiinni pitäen.

Ulkoisten kirjanpitäjien toimintakulttuuri ulottuu laajalle ympäristöön ja siinä toimivaan yrittäjäkuntaan. Tone at the Top -ajattelun sisäistäminen on siksi tärkeää – ei vain yritykselle itselleen vaan koko yritystoiminnalle. Olipa kyse myynnistä, sopimuksista, asiakaspalvelusta tai muusta vuorovaikutuksesta asiakkaan kanssa, toiminnan tulisi perustua kestäviin arvoihin ja toimintakulttuuriin.

Vain kestävillä arvoilla ja toimintakulttuurilla voidaan luoda kestävää ja pitkäaikaista menestystä yritystoiminnassa. Kaikki muut vaihtoehdot ovat riskipitoisia ja johtavat ennen pitkää helposti suuriin vaikeuksiin tai jopa tuhon tielle.

Tämä on ehkä yksi keskeinen finanssikriisin oppi, jonka isoa laskua maksetaan näköjään vielä pitkään.

 

Juha Ahvenniemi

 

 

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki