CTA Paikka
CTA Paikka

Laki ja innovaatiot samaan pakettiin

3.12.2014
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

Kirjanpitolainsäädännön uudistushanke on edennyt TEM:n työryhmän raporttivaiheeseen, jota käsittelemme tässä lehden numerossa. Uudistus luo uudet pelisäännöt yritysten lakisääteisen taloustiedon sisällölle vuosiksi tästä eteenpäin, mikä tekee siitä merkittävän niin talous­tiedon tuottajien kuin sitä tarvitsevien näkökulmasta.

Lakiuudistuksella pyritään hallinnollisen taakan keventämiseen. Raportin esitykset ovatkin pääosin hyviä ja kannatettavia.  Raportissa esitetty yksityisten liikkeenharjoittajien tilinpäätösten vapaaehtoisuus olisi kuitenkin niin yrityksen itsensä kuin koko järjestelmän hallinnollisen tehokkuuden kannalta haasteellinen.

On todettava, että taloushallintoalan ja yritysten itse luomat kevennys­keinot ja innovaatiot helpottavat hallinnollista taakkaa tehokkaimmin. Nämä innovaatiot on otettava mukaan kirjanpitolain uudistukseen.

Suomeen pari vuotta sitten luotu kansallinen raportointi­koodisto on rajapinta kaikkeen kirjanpidon raportointiin. Yhtenäiset tuloslaskelma- ja tasekaavat voidaan helposti rakentaa raportointi­koodiston sisään. Tämä on helpoin tapa keventää yritysten  hallinnollista taakkaa ja luoda siihen tehokkuutta.

Raportointikoodisto on jalostettu sähköiseksi tilinpäätökseksi, sähköiseksi veroilmoitukseksi sekä tilastoraportiksi. Tämä merkitsee käytännössä tilinpäätöksiin perustuvaa  raportointia yhden luukun periaatteella, jossa muun muassa eri viranomaisten  edellyttämä talousraportointi  voidaan toteuttaa tehokkaalla tavalla. 

Kirjanpitolainsäädäntöömme kuuluu velvollisuus arkistoida kirjanpitoaineisto. Tämän velvoitteen toteuttaminen tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti on osoittautunut monesti haasteelliseksi ja pk-yrityksen on vaikea huolehtia siitä, että kirjanpitoaineisto tulee arkistoitua lain vaatimalla tavalla. Olisi kohtuullista, että kirjanpitoaineiston sähköiseen arkistointiin rakennettaisiin turvallinen arkistointipaikka. Kansallisen kirjanpitoarkiston rakentamisella saataisiin aikaan turvallinen, standardoitu taltio tietoturvalliseen paikkaan.

Kirjanpitoarkistossa olisi audit trail suoraan liikevaihdosta yksittäisen tapahtuman saldoihin asti. Jotta taltio saadaan toimimaan, jokaisen suomalaisen kirjanpito-ohjelmiston tulisi mahdollistaa TALTIO-­tapahtumatiedoston muodostus. Näillä toimilla varmistettaisiin turvallinen kirjanpitotapahtumien sähköinen arkistointi kaikissa tilanteissa kaikille kirjanpitovelvollisille.

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki