KLT-tutkinnon merkitys on kasvanut

18.3.2015
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

Kirjanpitäjien henkilöpätevyydet ovat tilitoimistoalalla tärkeässä roolissa. Tilitoimistoalan auktorisointijärjestelmänkin yhtenä keskeisenä lähtökohtana on se, että toimiston kirjanpitotoiminnasta vastaavalla on KLT-tutkinto.  

Yli 2 700 kirjanpitäjällä Suomessa on ammattitaidon osoituksena voimassaoleva KLT-kirja. Monissa tilitoimistoissa pätevyys löytyy useimmalta ja joissain toimistossa jopa kaikilla kirjanpitäjiltä. Myös yritysten omassa taloushallinnossa työskentelevistä kirjanpitäjistä yli 700 on suorittanut KLT-tentin. Tutkinnosta ja siihen liittyvistä vaatimuksista on tullut yhä enemmän selkeä standardi vaativia taloushallinnon tehtäviä tekeville kirjanpitäjille ja samalla polku toimistojen auktorisoimiseksi.

Osaamisen merkitys taloushallinnossa on vain kasvanut entisestään. Suomalainen peruskoulutusjärjestelmä on saanut paljon kritiikkiä viime aikoina, myös taloushallinnon perustutkinnot. Tämä koskee niin toisen asteen tutkintoja, ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkintoja kuin ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. 

Eri oppilaitosten perusopintojen sisällön kirjavuudesta ja opetuksen tason vaihtelusta johtuen työelämään tulevien osaaminen on hyvinkin vaihtelevaa eikä aina ole varmuutta siitä, että niihin sisältyy edes taloushallinnon peruskäsitteiden ymmärtämistä.

Toimialojen omien pätevyystutkintojen merkitys tulee tästä johtuen jatkossa vain kasvamaan. Näin on käynyt taloushallintoalalla KLT-kirjanpitäjän tutkinnon kanssa.  Alan kova haaste on pitää pätevyydet laadukkaina ja työelämän tarpeisiin mahdollisimman hyvin vastaavina. 

Keskeisiä osia KLT-pätevyyden saamiseksi ovat tutkinto taloushallinnosta,  alan riittävä työkokemus, KLT-tentin suorittaminen sekä osaamisen jatkuva ylläpito ja raportointi tutkinnon voimassapitämiseksi.

Palkkahallinnon merkityksen nopea kasvu on tuonut KLT-tentin rinnalle PHT-ohjelman ja -tentin, jonka on suorittanut jo noin 350 palkanlaskijaa. 

 

PS. Tämän vuoden syksyllä pidettävän seuraavan KLT-tentin hakuaika päättyy jo maaliskuun lopulla, eli kuukautta aiempaa aikaisemmin. Kaikkien tentistä kiinnostuneiden on tärkeää ottaa tämä huomioon!

 

Juha Ahvenniemi
juha.ahvenniemi@taloushallintoliitto.fi

 

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki