Kirjanpitolaki ja hyvä taloushallinto

7.12.2015
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

Uusi kirjanpitolaki on tulossa voimaan ensi vuoden alussa. Kyseessä on mittava uudistus, joka koskettaa erityisesti pk-yritystoimintaa. Uudistuksen taustalla on EU:n pyrkimys keventää yritysten hallinnollista taakkaa EU-maissa.

Uudistuksen myötä liikkeen- ja ammatinharjoittajan olisi mahdollista pitää maksuperusteista kirjanpitoa ilman tilikausikatkosta ja tilinpäätöksen laatimista, kunnes yritys kasvaa mikroyrityksen kokoluokkaan.

Koska uudistuva kirjanpitolaki mahdollistaa kevennettyjä menettelyjä, olisi toivottavaa, että myös verotuksen puolella käynnistettäisiin lainvalmistelu. Olisi hyvä selventää sitä, mitä uudistuvan kirjanpitolain antamia mahdollisuuksia yrittäjä voi käytännössä ryhtyä noudattamaan.

Uutta kirjanpitolakia säädettäessä on liikkeen- ja ammatinharjoittajan kirjanpidon ensisijaisena tarkoituksena nähty olevan tiedon tuottaminen verotusta varten – ei niinkään yrityksen omaa talouden hallinnan tarpeita varten. Tämä näkökulma kirjanpidosta on uusi ja kysymyksiä herättävä.

Miten tällainen kirjanpitolainsäädännön lähtökohta vaikuttaa yritysten ajatteluun ja ohjaa talouden hoitoa pienyrityksissä? Minkälaiseksi yritysten talousraportointi, talouden ohjaus ja hallinta muodostuvat? Nähdäänkö yrityksen kirjanpito ja talouden ohjaus yhä useammin vain verotuskirjanpidon hoitona?

Kun lainsäädäntö luo lisää vapauksia, vastuu talousasioiden järkevästä hoidosta jää yhä enemmän yrittäjälle itselleen. Koska monella pienyrittäjällä ei ole mahdollisuutta keskittyä talousosaamiseen, on riski, että kirjanpito ja talouden ohjaus ohjautuvat lakivelvoitteen raamien mukaiseksi verotuskirjanpidoksi. Kokeneet yrittäjät ja talouden ammattilaiset ymmärtävät, mikä hyvän taloushallinnon merkitys on yritykselle ja sen pärjäämiselle. Hyvä taloushallinto on ennen kaikkea yrityksen omista tarpeista lähtevää talouden hallintaa, jonka tavoitteena on turvata yrityksen pärjääminen.

Tilitoimistojen ammattilaisten rooli on tässä tilanteessa erittäin tärkeä. Taloushallinnon ammattilaiset ohjaavat yrittäjiä hyvän, reaaliaikaisen taloushallinnon piiriin. Reaaliaikainen talouden hallinta on myös pääteemana Taloushallintoliiton Tili- ja veropäivillä tammikuussa.

Hyvä taloushallinto on jatkossakin menestyvän yritystoiminnan kulmakivi ja perusta. Jokaiselle yrittäjälle on löydettävä yritysten tarpeita ja kilpailukykyä tukevat ja edistävät hyvän taloushallinnon mukaiset käytännöt. 

 

Juha Ahvenniemi
juha.ahvenniemi@taloushallintoliitto.fi

 

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki