Kirjanpito on kivaa

20.8.2013
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

”Kirjanpito on kivaa” oli yksi Taloushallintoliiton, silloisen
Kirjan­pitotoimistojen liiton sloganeista 1990-luvulla. Kirjanpitäjän työssä elettiin varsin toisenlaista aikaa. Paperia syntyi ja sitä käsiteltiin mittavia määriä. Rutiinit vaativat paljon käsityötä.

Opiskelijoille suunnatuissa esitteissä oli tuohon aikaan kuvitus, jota moni piti utopistisena. Kuvissa kirjanpitäjät liitelivät Empire State Buildingin ympäri yhdellä kädessään kännykkä ja toisella kannettava tietokone; molemmilla iloinen ilme kasvoillaan.

Liiton visio kirjanpitäjän työn kehittymisestä näkyi esitteissä. Nämä visiot ovat tänä päivänä jokapäiväistä todellisuutta. Tekninen kehitys ja sen tuomat kirjanpitotyön ja taloushallinnon apuvälineet ovat hiipineet yhä laajemmin kirjanpitäjän työhön avuksi.

Slogania voisi jatkaa muotoon ”Kirjanpito on kivaa ja tulevaisuudessa entistä kivempaa”.

Taloushallinnon sähköistyminen on vapauttanut kirjan­pitäjät rutiineista tuottavampiin töihin. Työn tehokkuus on kasvanut. Kirjanpitäjän toimenkuva on entistä monipuolisempi ja haasteellisempi.

Tilitoimistot hoitavat Suomessa laajasti yritysten taloushallintoa ja kirjanpitoja. Joka yhdeksäs yritys kymmenestä on ulkoistanut taloushallintonsa. Yhteistyö asiakkaan ja tilitoimiston välillä perustuu entistä painotetummin todelliseen kumppanuuteen. Tilitoimiston kirjanpitäjät ovat yrityksen ulkoistettu talousosasto, joka huolehtii kokonaisvaltaisesti yrityksen talous­hallinnosta ja -ohjauksesta.

Prosessien kehittymisen ja yritysten kasvavien odotusten myötä kirjanpitäjien on jatkuvasti syvennettävä osaamistaan. Elinikäisen oppimisen vaatimus on olemassa kaikilla toimialoilla – erityisesti alati muuttuvalla taloushallintoalalla.

Alalle tarvitaan tulevaisuuden taloushallinnosta kiinnostuneita nuoria, joille vahvan talousosaamisen yhdistäminen digitaaliseen taloushallintoon on motivoiva haaste.

Taloushallinnon ala tulee tarjoamaan  mielenkiintoisia haasteita jatkossakin. Talousosaajia tarvitaan aina.

 

Tervetuloa alalle, nuoret!

 

Juha Ahvenniemi
juha.ahvenniemi@taloushallintoliitto.fi

 

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki