CTA Paikka
CTA Paikka

Kilpailukykyinen osakeyhtiölainsäädäntö

8.12.2005
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

Hallituksen antama esitys uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi on ollut syksyn mittaan eduskunnan talousvaliokunnan käsittelyssä. On mielenkiintoista nähdä, minkälaisia muutoksia eduskuntakäsittelyn aikana vielä mahdollisesti syntyy. Osakeyhtiölakitoimikunnan mietintöön tuli lukuisia muutoksia ministeriön jatkovalmistelun aikana.

Aika tulee näyttämään, milloin laki tulee voimaan. Aikaisimpana mahdollisena ajankohtana on syksy 2006, kun lain vahvistamisen ja voimaantulon väliin tulee jäädä riittävästi aikaa näin merkittävän ja ison uudistuksen kyseen ollen. Eduskuntakäsittelyn pituus on vielä tässä vaiheessa avoin.

Uudistuksen merkitys on kasvanut sitäkin myötä, että yritystoiminnan harjoittaminen osakeyhtiömuodossa on kasvattanut viime vuosina suosiotaan muiden yhtiömuotojen kustannuksella. Tämä koskee ennen kaikkea pienyritystoimintaa. Tämä on myös osaltaan luonut leimansa lakiesityksen sisältöön.

Osakeyhtiöoikeudelliset järjestelmät poikkeavat maailmalla huomattavasti toisistaan. Erilaisuus johtuu erityisesti siitä, että kunkin maan malli on sopeutettu kunkin maan oikeudelliseen ja taloudelliseen rakenteeseen, jotka antavat oman leimansa myös yhtiölainsäädäntöön.

Yhtiölainsäädännön merkitys yrityksille ei ole vähäinen. Leimaa-antava piirre yritysten toimintaympäristössä on ja tulee olemaan jatkuva muutos, kansainvälistyminen ja maapalloistuminen. Nämä tuovat uutta merkitystä yhtiölainsäädännön sisällölle, koska yhtiöiden ja yhtiö-oikeuden kilpailukyky kansainvälisessä vertailussa nousee yhä tärkeämpään asemaan.

Lakiesityksen yksi keskeisiä lähtökohtia onkin ollut joustavuuden lisääminen ajatuksella, että muuttuvassa ja kansainvälistyvässä toimintaympäristössä ei ole syytä eikä mahdollisuutta säännellä monia asioita samalla tavalla yksityiskohtaisesti kuin menneessä maailmassa. Tämän mukaisesti lakiesityksessä yleisten periaatteiden merkitys kasvaa yksityiskohtaiseen sääntelyyn nähden.

Tämä on tietysti kaksiteräinen miekka ja korostaa asiantuntijoiden osaamisen merkitystä yritystasoisten toimivien ja hyvien ratkaisujen luomisessa. Taloushallinnon ja muillekin asiantuntijoille tämäkin merkitsee uusia haasteita kokonaan uudistetun lain hallinnassa ja sen mahdollisuuksien hyödyntämisessä.

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki