Katse huomisen taloushallinnon tekijöissä

16.10.2012
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

Taloushallintoliiton arvion mukaan tilitoimistoihin tarvitaan lähi­aikoina yli 1000 uutta työntekijää. Tarve johtuu sekä eläköitymisestä että kokonaan uuden työvoiman tarpeesta. Arvioitu henkilöstömäärän lisäystarve on parissa vuodessa yli kymmenen prosenttia valtakunnallisesti. Toimialalla työskentelee noin 12 000 henkilöä ja ala kasvaa ja kehittyy koko ajan.Taloushallinnon vetovoimaisuus nuorten ja opiskeijoiden piirissä on tärkeä kysymys ja haaste tilitoimistoille. Taloushallintoliitto tutkikin vastikään asiaa, jotta koko kuva tilanteesta saataisiin selvemmäksi.Taloushallinnon asiantuntijatutkinto KLT oli alan opiskelijoille yllättävän tuttu: 61 prosenttia oli kuullut KLT-tutkinnosta. Opiskelijoista 88 prosenttia koki hyödylliseksi, että Taloushallintoliitto tuottaisi opiskelijoille enemmän tietoa toimialasta. Vapaissa kommenteissa painotettiin oppilaitos­vierailujen ja vierailuluentojen tärkeyttä.Toimialatietoa opiskelijat vastaanottavat mieluiten opettajien välityksellä. Eniten he toivovat lisätietoa työpaikoista, harjoittelu­paikoista, opinnäytetöistä ja trainee-ohjelmista. Vain puolet koki saaneensa opintojen aikana realistisen kuvan taloushallinnon töistä.Opiskelijat olivat hyvin luottavaisia työn löytymisen suhteen: 83 prosenttia oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että taloushallinnon ammattilaisille löytyy töitä lähitulevaisuudessa. Töitä pidettiin yleisesti ottaen houkuttelevina. Lisäksi vielä suurempi osuus oli melko tai täysin samaa mieltä, että on tyytyväinen uravalintaansa.Kriteerinä taloushallinnon opintojen valinnassa painoi eniten hyvä työllisyystilanne, uravaihtoehdot, toimialan kiinnostavuus ja mielenkiintoiset työtehtävät. Tutkimuksen valossa on vielä paljon tehtävää, jotta opiskelijat saisivat realistinen kuvan siitä, mitä talouden asiantuntijatyö on tänä päivänä ja mitä se on tulevaisuudessa heidän työuransa aikana. Tulevaisuuden valottaminen onkin haasteellinen tehtävä, koska ala tarjoaa yhä enemmän kiintoisia tehtäviä asiakkaiden kumppaneina ja talouden asiantuntijoina.Vielä ollaan liian vahvasti kiinni eilisen päivän mielikuvissa. Tiedon jakamisessa on tärkeä rooli niin oppilaitoksilla kuin opettajillakin – ja tietysti koko taloushallintoalalla.Juha Ahvenniemi 

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki