Huolenpitoa henkilöstöstä

15.8.2006
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

Kesälomakausi alkaa olla lopuillaan. Myös taloushallinnon ammattilaisille loma on merkinnyt mahdollisuutta ladata akkuja ja unohtaa hetkeksi työasiat. On ollut aikaa tehdä niitä asioita, jotka ovat ehkä työn kiireen tohinassa jääneet vähemmälle: aikaa itselle, perheelle, ystäville ja tuttaville sekä mieluisille harrastuksille. Taikka vain nauttimiselle joutenolosta, jolloin ei tarvitse tehdä kerrankaan yhtään mitään. Onnistunut loma antaa hyvän alun syksyn töille.

Hyvä loma on yksi tärkeä tekijä työkyvylle ja sen ylläpitämiselle. Vielä tärkeämpää on se, miten asiat ovat työpaikalla. Tehtyjen selvitysten mukaan työkykyyn vaikuttavat terveyden ohella keskeisesti työolosuhteet, osaaminen sekä työtyytyväisyys. Kokonaisuudessaan suomalaisten työkyky on kohentunut 20:n viime vuoden aikana.

Taloushallinnon tehtävissä työskentevällä henkilöstöllä on hyvät edellytykset pysyä työkykyisenä työelämässä pitkään. Työntekijät pitävät tärkeimpänä työn itsenäisyyttä, töiden hallintaa sekä esimieheltä ja työkavereilta saatua arvostusta.

Esimiehet voivat vaikuttaa henkilöstön työkykyyn usein enemmän kuin uskovatkaan. Yrityksissä, joissa taloushallinnon henkilöstöllä on pitkä työkokemus, mutta 63–68 vuoden eläkeikään kuitenkin vielä useita vuosia, kannattaa satsata henkilöstön osaamiseen, uusien valmiuksien luomiseen sekä työyhteisön kehittämiseen.

Tällöin ulkopuoliset konsultit voivat olla esimiehelle ja työyhteisölle hyödyllisiä tai välttämättömiä ja usein myös korvaamattomia yhteistyökumppaneita kehitys- ja muutosprosessien läpiviennissä. Esimiehen jatkuvaan omaan esimieskoulutukseen kannattaa myös panostaa. Kymmenen vuotta vanhat opit ovat väistämättä tänä päivänä jo vanhentuneita.

Kilpailu osaavasta työvoimasta tulee jatkossa vain kiristymään eri alojen välillä. Ikäluokkien pieneneminen kiristää kilpailua entisestään. Sanonta ”vanhassa vara parempi”, pitää tässä kohdin paikkansa. Monissa taloushallinnon tehtävissä tarvitaan vuosien ja taas vuosien kokemus ennen kuin voidaan puhua alansa todellisesta asiantuntijasta. Pitämällä näistä asiantuntijoista hyvää huolta, menestyy myös yritys.

Uusi osakeyhtiölaki tulee voimaan jo 1.9.2006. Lain voimaantulon ajankohta tuli nopeasti ottaen huomioon, että eduskuntakäsittelyn ja lain voimaantulon väliin jäi varsin lyhyt aika. Laki lopullisine sisältöineen saatiin ulos vasta kesäkuussa juuri lomakauden alkaessa ja uutta lakia pitää soveltaa jo kahden kuukauden päästä lain hyväksymisestä. Keväällä moni vielä arvioi lain tulevan voimaan vasta vuoden 2007 alusta. Laissa riittää alan ammattilaisille opiskeltavaa vielä pitkiksi ajoiksi, sillä onhan laki kokonaan uudistettu. Näin tapahtuu yhtiölainsäädännössä vain kerran, pari, vuosisadassa.

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki