Pehtorointi

18.3.2015
Jaakko Heinimäki
Jaakko Heinimäki

Kun Odysseus lähti reissuilleen, hän pyysi ystäväänsä huolehtimaan kotitilastaan ja varsinkin pojastaan Telemakhoksesta. Tämä pehtoori kasvatti, opetti ja neuvoi Telemakhosta kaikki ne vuodet, kun pojan oma isä kulki missä kulki. 

Odysseuksen pehtoorin nimi oli Mentor. Toisinaan itse viisauden jumalatar Athene otti Mentorin muodon ja puhui Telemakhokselle hänen äänellään. Athene ei niinkään kertonut Telemakhoselle, miten hänen olisi pitänyt toimia, vaan Athene auttoi häntä ymmärtämään, mitä hänen ympärillään tapahtui.

Kokeneemman kollegan antamaa ohjausta ja päällekatsomista on alettu Odysseian Mentorin mukaan kutsua mentoroinniksi. Voisi sitä Mentorin ammatin huomioon ottaen kutsua myös pehtoroinniksi, mutta koska se kuulostaa liikaa piehtaroinnilta, on erisnimestä johdettu termi ehkä parempi. 

Mentori opastaa ja neuvoo ja houkuttelee suojatistaan esiin hänen parhaat puolensa. Moniin työyhteisöihin on kehitetty mentorointijärjestelmiä, joissa työntekijä saa tukihenkilön, jonka kanssa käsitellä työhön ja sen tekemiseen liittyviä asioita.

Jokainen, jolla on omia lapsia, ymmärtää varmaan, että Telemakhoksen saattoi olla aika paljon helpompi ottaa neuvoja vastaan Mentorilta kuin Odysseukselta. Ja että Mentorin oli aika paljon helpompi neuvoa toisen lasta kuin omaansa.

Vaikka esimiehen ja alaisen suhde ei olekaan samanlainen kuin vanhemman ja lapsen, ei esimies voi toimia oman alaisensa mentorina. Mentorin tulee toki olla toimeksiantajalleen lojaali, mutta hänen tulee olla riippumaton, hänellä ei voi mentorointisuhteessa olla omia intressejä puolustettavanaan.

Mentorointi on oppimisprosessi. Siinä on kaksi oppijaa. Jos mentori ei prosessin aikana itse opi mitään uutta, ei mentorointikaan onnistu. Parhaat oivallukset syntyvät yhdessä, ei niin, että toinen kertoo toiselle, mitä ja miten hänen tulisi oivaltaa.

Lapsilla on joskus mielikuvitusystäviä. Nekin ovat eräänlaisia mentoreita. Usein mielikuvitusystävät ovat nimittäin vähän enemmän elämää nähneitä tyyppejä, joiden kanssa voi kelata sellaisiakin asioita, joita muiden kanssa ei haluaisi ottaa puheeksi.

Aikuisellakin voi olla mielikuvitusmentori. Kun eteesi tulee hankala tilanne, mieti kuka olisi sellainen ihminen, jolta voisit kysyä neuvoa, apua ja näkemystä. Esitä mielessäsi tämä kysymys hänelle ja kuvittele, mitä hän sinulle vastaisi. Tämä saattaa kuulostaa vähän lapselliselta, mutta se on yllättävän tehokas keino hankalien tilanteiden ratkomisessa. Sitä paitsi sellaiset neuvot, jotka on itse keksinyt ja oivaltanut, toimivat usein paremmin kuin ulkoa päin tulevat. Siksi Mentorin äänellä Telemakhokselle puhunut viisauden jumalatarkaan ei varsinaisesti jaellut hyviä neuvoja, vaan pikemminkin auttoi ymmärtämään.

Myös todellisen maailman fyysinen mentori kunnioittaa suojattiaan. Ei holhoa eikä päsmäröi, vaan kuuntelee ja ymmärtää. Juuri kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen lisäävät ymmärrystä, rohkaisevat ja näyttävät tietä eteenpäin.

Kiusaus neuvoa kokemattomampaa kollegaa saattaa joskus kasvaa aika suureksi. Ja juuri neuvojen kanssa kannattaisi olla melko varovainen. Varsinkin silloin, jos kukaan ei ole sinulta neuvoa kysynyt. Vanhan sanonnan mukaan kahta ei pitäisi tyrkyttää, ellei toinen varta vasten pyydä: suolaa ruokapöydässä ja hyviä neuvoja.

 

Jaakko Heinimäki
jaakko.heinimaki@saunalahti.fi

 

NäkökulmiaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki