Nuorissa on tulevaisuus

Kolumnisti Sanna Kaarlejärvi on taloushallinnon älykkäiden prosessien kehittäjä, kouluttaja ja kirjailija sekä Efiman CFO.
29.11.2019
Sanna Kaarlejärvi CFO, Efima

Mediasta saa synkän kuvan tilitoimistoalan tulevaisuudesta: Tilitoimistot kärsivät työvoimapulasta, alalta eläköityy enemmän työntekijöitä kuin sinne hakeutuu, eivätkä mielikuvat alasta mairittele. Digitalisaatio vähentää taloushallinnon työtä, mutta ei niin nopeasti kuin eläköityminen vähentää työvoimaa. Alalle täytyy saada houkuteltua nuoria ja heille on varmistettava sujuva polku koulusta työelämään.

Uusia mahdollisuuksia ja vaatimuksia

Taloushallinnon työn muutos lisää sekä mahdollisuuksia että vaatimuksia alalla tuleville junioreille. Automaation ansiosta voimme käyttää suuremman osan työajastamme asiantuntemuksen hyödyntämiseen taloushallinnon manuaalisen toteuttamisen sijaan. Mahdollisuudet oman työn muokkaamiseen omien kiinnostuksen aiheiden mukaan ovat suuremmat kuin koskaan. Teknologinen kehitys tuo mahdollisuuksia erikoistua esimerkiksi robottien esimieheksi, tekoälyä hyödyntäväksi analyytikoksi tai prosessien optimoijaksi.

Samalla kirjanpidon ja verotuksen osaajat voivat entistä enemmän keskittyä oman alansa erityiskysymyksiin. Talousammattilainen pääsee enenevässä määrin näkemään yhteyksiä liiketoiminnan reaalitapahtumien ja niistä syntyvän taloudellisen tiedon välille, ja hyödyntämään tietoa päätöksenteon tueksi. Tilitoimistossa pääsee lisäksi tutustumaan monen eri yrityksen ja toimialan erityispiirteisiin. Työ on siis todella kiinnostavaa, ja tämä viesti pitäisi saada näkyväksi.

Entä ne vaatimukset?

Taloushallinnon koulutus ei ole tähänkään asti valmistanut kovin hyvin työelämään. Teoria on opittu koulussa, mutta käytännön työtehtävät on opittu työssä. Olennaista on pystyä soveltamaan teoriaa eteen tuleviin käytännön yrityselämän tapauksiin. Koulusta työelämään tulevan vastavalmistuneen oppi on monesti alkanut rutiinitöistä ja pienten yritysten helposta kirjanpidosta, jossa on saanut käsityksen yrityksen taloushallinnon kokonaisuudesta. Minäkin sain työurani alussa käytännön oppini tilitoimistossa tehden pk-yritysten kirjanpitoja ja avustaen pienyrittäjiä hallinnon rutiinien pyörittämisessä. Taitojen kehittyessä siirryin monimutkaisempiin kokonaisuuksiin ja otin haltuun erityiskysymyksiä.

Mahdollisuudet oman työn muokkaamiseen omien kiinnostuksen aiheiden mukaan ovat suuremmat kuin koskaan.

Miten koulusta tuleville nuorille löytyy jatkossa astinlauta työelämään, kun helpot rutiinityöt on automatisoitu? Pitäisi heti osata kirjanpidon sisällön lisäksi taloushallinnon prosesseja ja niiden yhteyksiä liiketoiminnan prosesseihin. Pitäisi ymmärtää monimutkaisia järjestelmäarkkitehtuureja ja tietovirtoja, jotta voisi ohjata ja kontrolloida niitä. Vaatimukset siis kovenevat.

Perehtyminen tapahtuu ymmärryksen kautta

Tulevaisuudessa pitääkin entistä enemmän panostaa perehtymisprosesseihin, joilla saadaan nuoret ammattilaiset kiinni taloushallinnon töihin. Perehtyminen vie todennäköisesti enemmän seniorin aikaa kuin aiemmin, ja perehtymiskeinona korostuu seniorin työn seuraaminen. Osaaminen syntyy sillä, että ymmärtää, miksi asioita tehdään niinkuin tehdään, ja miten talouden tapahtumat liittyvät liiketoiminnan tapahtumiin. Tärkeää on ymmärtää oman työnsä merkitys ja sen vaikutus muihin. Ymmärrys kokonaisuuksista on avainasemassa myös motivaation ylläpidossa.

Taloushallinnon kiinnostavuus ja arvostus ammattina on aihe, jota meistä kunkin kannattaa levittää. Opinnoissa tulee teoriaopetuksen lisäksi tutustuttaa välineisiin ja prosesseihin, joilla työ hoituu, sekä luoda entistä parempi ymmärrys liiketoiminnan ja talouden linkkeihin. Perehdytysprosesseja pitää kehittää vastaamaan uudenlaisen työn vaatimuksiin. Kannustan pohtimaan, mitä minä ja sinä voimme tehdä pitääksemme taloushallinnon vetovoimaisena ammattina ja miten voimme auttaa nuoria urapoluillaan talouden ammattilaisiksi.

NäkökulmiaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki