Verot, niiden paikka tilin­päätöksessä ja vaikutus liike­vaihtoon

Yritysten tilikartoissa on tuloverot-kohdassa useampia kohtia veroja varten. Varsinaiseen tuloslaskelmakaavaan sisältyvä erä voi jakaantua eri tileihin, esimerkiksi ennakkovero, lopullinen vero tai edelliseltä tilikaudelta maksettu vero. Myös laskennallinen vero voi olla yksi noista kirjanpidon tileistä.
4.10.2022
Sirpa Koponen Tilipalvelu Sirpa Koponen Oy

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva verojaksotus

Kun yrityksen tilikauden veroa kirjataan suoriteperusteisesti kirjanpitoon, tehdään verojaksotus joko saamisena tai velkana. Mikäli ennakkoveron määrä ei vastaa verotettavaa tuloa, tehdään tuo verojaksotus, toki ottaen huomioon vahvistetut tappiot.Tilinpäätöstä tai välitilinpäätöstä valmisteltaessa kirjataan tuloveroa koskeva saaminen tai velka kirjanpitoon. Suoriteperusteisen veron laskennassa otetaan huomioon vahvistetut tappiot ja vähennyskelvottomat/verovapaat erät. Ennakkoverot on vaivatonta määritellä yrityksen lasketun verotettavan tuloksen mukaiseksi, ja veron maksaminen tai takaisinsaanti heti tuloksen selvittyä voidaan tehdä Omaverossa. Tuloveroa koskeva saaminen ja velka ovat nettovarallisuuden laskennassa saamista ja velkaa.

Laskennallinen verovelka ja -saaminen

Kirjanpitolaki määrittelee laskennallisen veron 5 luvun 18§;ssä. Lain teksti tuosta erästä on seuraava:

Tuottojen ja niitä vastaavien veronalaisten tulojen samoin kuin kulujen ja niitä vastaavien verotuksessa vähennyskelpoisten menojen jaksotuseroista sekä kirjanpitoarvojen ja verotuksellisten arvojen välisistä väliaikaisista eroista johtuvat laskennalliset verovelat ja -saamiset saadaan varovaisuutta noudattaen merkitä omana eränään tuloslaskelmaan ja taseeseen.

Laskennallista veroa voidaan kirjata esimerkiksi silloin, kun yrityksen toimitilahuoneiston käypä arvo on pysyvästi alentunut ja siitä tulee tehdä arvonalentumiskirjaus kirjanpidossa. Verotuksessa tuo arvonalennuskirjaus ei ole kirjaushetkellä vähennyskelpoinen. Vähennysoikeus jää odottamaan huoneiston myyntiä. Noissa tilanteissa on mahdollista tehdä laskennallisen veron saamiskirjaus, mikäli varovaisuuden edellytykset täyttyvät. Tuolloin on siis selvitettävä todennäköisyys siitä, että kirjattu verosaaminen saadaan käytettyä hyväksi yrityksen tulevilla tilikausilla.

Kirjanpitolain mukaisia laskennallisia verosaamisia ei oteta huomioon varoina eikä laskennallisia verovelkoja velkana yrityksen nettovarallisuuslaskennassa. Näistä on nimenomainen säännös varojen arvostamislain 2 luvun 2§;ssä.

Mikäli yritys kirjaa laskennallisia veroja, on kirjanpitoasetusta soveltavien yritysten esitettävä liitetietoina laskennalliset verovelat ja -saamiset, jos ne ovat olennaisia eikä niitä ole merkitty taseeseen.

Laskennallisen veron kirjaaminen ei ole pien- ja mikroyrityksissä kovin tavallista eikä myöskään järkevää. Erän kirjaaminen edellyttää varovaisuutta varsinkin laskennallisen verosaamisen kirjaamisessa.

Kirjanpitolautakunta on antanut laskennallisen veron kirjaamista yleisohjeen 12.9.2006.

Lyhyestä virsi kaunisUusimmat Artikkelit
Katso kaikki