Ovatko tilinpäätöksen tiedot oikein?

Miten suhtaudut tilikauden jälkeisiin olennaisiin tapahtumiin?
12.1.2023
Tommi Colliander Tilipalvelu Koponen Oy

Tilinpäätöstoimilla on omat laista tulevat enimmäisaikataulunsa. Yhtiöjärjestyksellä voidaan muuttaa noita aikarajoja tiukemmiksi. Kuitenkin esimerkiksi asunto-osakeyhtiölaki lieventää tiukkoja yhtiöjärjestysmääräyksiä sallivammaksi. Viime vuosien poikkeusolot ovat tiettyjen vuosien osalta lieventäneet osaa alla olevista määräajoista.

  • Hallituksen ja toimitusjohtajan allekirjoitus: 4 kk tilinpäätöksestä
  • Tilintarkastaja tarkastaa tilinpäätöksen
  • Veroilmoitus jätetään: 4 kk tilinpäätöksestä
  • Tilinpäätöksen  vahvistaminen yhtiökokouksessa 6 kk tilinpäätöksestä

Käytännössä ja varsinkin kirjanpito-ohjelmien markkinoinnin sanastossa puhutaan paljon reaaliaikaisesta kirjanpidosta. Mitä tuo reaaliaikaisuus sitten tarkoittaa? Usein oletetaan, että tilinpäätös on valmis varsin pian tilikauden päättymisen jälkeen.

Normaalisti yrityksen osto- ja myyntitapahtumat ovat tiedossa hyvinkin pian tilikauden päättymisen jälkeen. Välillä hankintalaskut, keskeneräiset tapahtumat, palkoista johtuvat tunti- ja vuorolisät tulevatkin myöhemmin. Yrityksellä voi olla vireillä poikkeavia sopimuksia tai oikeudenkäyntejä, joista voi tulla seuraamuksia. Näiden saaminen edes suunnilleen oikein tilinpäätökseen on tärkeää.

Tilinpäätöksiä voi olla helppo laatia tutuilla ”vakioyrityksillä” melko pian uuden tilikauden alussa. Yrityksen toiminnassa voi olla kuitenkin tapahtumia, joista tieto tulee myöhemmin. Vaikka rahoittajat kovasti ahdistelevatkin tilinpäätöksen saannilla, olisiko yrityksen syytä miettiä sitä, tehdäänkö ”virheellinen” tilinpäätös heti ja korjataanko sitten myöhemmin vai odotellaanko noita merkittäviä tietoja.

Kirjanpitolain 2 luvun 7§ mukaan tilinpäätöksen sisältöä ei saa muuttaa eikä poistaa sen jälkeen, kun 6 §:ssä tarkoitettu ilmoitus (viranomaisilmoitus) on tehty tai kirjanpitovelvollinen on julkistanut tai antanut ulkopuolisen käyttöön aineistosta laatimansa välitilinpäätöksen tai muun vastaavan asiakirjan. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen on mietittävä, milloin tilinpäätös on valmis annettavaksi yrityksen ulkopuolisille, koska sitä ei oikeastaan saisi enää tämän jälkeen muuttaa. Vastaavasti jos yritys antaa tilinpäätöksen liian aikaisin ulkopuolisille ja tätä tuleekin vielä korjata, voi liian aikaisin annettu tilinpäätös antaa väärän kuvan yhtiön taloudellisesta tilanteesta.

Tilinpäätöksessä on otettava huomioon kaikki ne tapahtumat, jotka ovat tilinpäätöksen laatimishetkellä tiedossa, ei tilikauden päättymispäivänä.

Kirjanpitolain 5 luvun 14 § mukaan tuloslaskelmassa on vähennettävä velvoitteista vastaisuudessa aiheutuvat menot ja menetykset, jos:

1) ne kohdistuvat päättyneeseen tai aikaisempaan tilikauteen;

2) niiden toteutumista on tilinpäätöstä laadittaessa pidettävä varmana tai todennäköisenä;

3) niitä vastaava tulo ei ole varma eikä todennäköinen; sekä

4) ne perustuvat lakiin tai kirjanpitovelvollisen sitoumukseen sivullista kohtaan.

Esimerkkejä tilikauden päättymisen jälkeisistä tapahtumista voivat olla luottotappiot, irtisanomisajan palkat ilman työvelvoitetta, vuokranmaksu tilasta, jota yritys ei enää käytä, sopimussakot, vahingonkorvaukset, tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut tappiollinen urakka tai yrityksen omaisuuteen kohdistunut merkittävä vahinko.

Tilinpäätöksen tulee antaa yhtiön taloudellisesta asemasta oikea ja riittävä kuva. Mikäli olennaisia tapahtumia, jotka ovat sattuneet tilikaudella tai sen päättymisen jälkeen ennen kuin tilintarkastuskertomus on annettu, ei ole kirjattu, eikä niitä ole mainittu edes tilinpäätöksen liitetiedoissa, ei tilintarkastajan antama kertomus ole vakiomuotoinen. Kirjanpitovelvollisen etu on, että tilinpäätös on oikein.

Lyhyestä virsi kaunisUusimmat Artikkelit
Katso kaikki