Kumppanikolumni Kaupallinen yhteistyö: Heeros Oyj

Myös palkkahallinnon prosesseja voi ja tulee tehostaa

Taloushallinnon sähköistämisestä ja tehostamisesta on puhuttu jo tämän vuosituhannen alusta lähtien. Palkkahallinnon prosessien vastaava tehostaminen on jäänyt vuosia jälkeen, mutta nyt sekin on tätä päivää. Väitän, että palkkahallintoprosessia voidaankin tehostaa jopa yli 50 prosenttia nykyisestä.
14.10.2019
Jari Rättyä Liiketoimintajohtaja, Ab Norlic Oy

Monen tilitoimiston liiketoimintaan on tullut merkittävää muutosta viime vuosina, kun palkkahallinto on otettu aidoksi osaksi palveluvalikoimaa. Palkanlaskentapalvelua on alettu tarjoamaan asiakkaille yhä enemmän, eikä se ole enää ”välttämätön paha” mitä vain pitää tehdä muiden töiden ohessa. Palkkahallintoon on panostettu ja sillä on saavutettu merkittävää kasvua tilitoimistoalalla.

Oikeilla välineillä tehoa, laatua ja parempia asiakaskokemuksia

Markkinoilla oleva palkkaohjelmistosta riippumaton Ontime Työaikaseuranta vastaa ennen muuta palkkahallinnon palvelutuotannon tehostamiseen, laadun parantamiseen sekä yhä paremman asiakaskokemuksen saavuttamiseen. Samalla palkkahallinnon asiantuntijan työ muuttuu yhä mielekkäämmäksi, kun manuaalisesta TES-tulkinnasta sekä tapahtumien tallentamisesta voi päästä eroon ja keskittyä palvelemaan asiakkaita uudella tavalla.

Automatisoitu ja valmiiksi prosessoitu data nopeuttaa työskentelyä

Järkevällä työvälineellä myös tilitoimiston asiakkaiden prosessi työaikatapahtumien kirjauksesta esimieshyväksyntään ja edelleen palkanlaskentaan yhdenmukaistuu ja suoraviivaistuu. Ontimen avulla työntekijän kirjaama tai esimerkiksi kulunvalvontajärjestelmien tuottama työaika-, poissaolo- tai lomatieto tulkitaan automaattisesti Työaikalain, yrityksen noudattaman työehtosopimuksen ja/tai paikallisen sopimuksen mukaan. Näin myös tilitoimiston asiakkaalta saatava palkanlaskennan perusteeksi tuleva data on valmiiksi prosessoitu ja sitä kautta palvelutuotanto tehostuu.

Väitän, että tämän myötä tilitoimiston ja sen palkka-asiakkaan suhde paranee ja muuttuu yhä strategisemmaksi. Edelleen väitän omiin kokemuksiini perustuen, että samalla kun tilitoimiston tuottaman palkanlaskentapalvelun laatu paranee ja tehokkuus lisääntyy, niin palkanlaskennasta tulee entistä kannattavampaa liiketoimintaa.

Aito mahdollisuus kehittää palkanlaskentapalveluiden prosesseja

Taloushallinnon ohjelmistoja tarjoava Heeros Oyj otti kehittämämme Ontime Työaikaraportoinnin kiinteäksi osaksi palvelutarjontaansa solmimamme kumppanisopimuksen myötä. Norlic Ontimea käyttää jo lähes 50 000 palkansaajaa. Se tulkitsee 95-97 prosenttia Suomessa noudatettavista työehtosopimuksista, ohjelma on aito pilvipalvelu ja toimii myös mobiilisti.

Heeroksen tarjoama ePalkat integroituu kaksisuuntaisesti Ontimen kanssa, minkä myötä Heeros ePalkkojen käyttäjillä on mahdollisuus saada aidosti tehoja irti palkanlaskentapalvelutuotannostaan.

Sanoisin, että palkanlaskentapalveluiden merkitys tilitoimistoissa kasvaa entisestään tulevaisuudessa. Modernisti hoidettu työaikaraportointi tuo monia etuja yritykselle ja sen henkilöstölle sekä luo mahdollisuuden prosessien kehittämiseen ja liiketoiminnan kasvun tehostamiseen.

SaaS (Software-as-a-Service) -pohjaisten taloushallinnon ohjelmistojen edelläkävijä Heeros Oyj ja Suomen suurimpiin tilitoimistoihin kuuluva Norlic Oy toimivat yhteistyökumppaneina. Norlicin kehittämä Ontime Työaikaraportointijärjestelmä on kiinteä osa Heeroksen ohjelmistoperhettä.  Heeros toimii myös tuotteen markkinointi- ja myyntikanavana sekä vastaa ohjelmiston tuesta ja käyttöönottopalveluista omille asiakkailleen.

KumppanikolumniUusimmat Artikkelit
Katso kaikki