Kumppanikolumni Kaupallinen yhteistyö: Heeros Oyj

Millainen on tulevaisuuden menestyvä tilitoimisto?

Tilitoimistojen maailma on kiinnostavassa murroksessa. Ketjuuntuminen synnyttää markkinoita dominoivia suurtilitoimistoja ja muiden pitäisi päättää miten vastata jatkuvaan muutokseen ja toiminnan kehitystarpeisiin. Viime aikoina julkisuudessakin on ollut uutisia erilaisista yhteenliittymistä. Alalla haetaan selvästi vastavoimaa isoille ketjuille.
14.9.2018
Matti Lattu toimitusjohtaja, Heeros Oyj

Viime vuosina myös valtiovalta on pitänyt huolen siitä, että tilitoimistorintamalla on riittänyt töitä ja mietittävää. Nyt tulossa oleva tulorekisteri ja esimerkiksi ilmoille heitetyt ideat tilintarkastuskäytäntöjen sekä alv-maksujen muuttamisesta pakottavat monet miettimään toimintaansa. Pitääkö kaikkien sähköistää palvelut vai pärjätäänkö jatkossa myös perinteisillä menetelmillä? Kannattaako toimiston erikoistua tiettyyn toimialaan? Vaatiiko kilpailu ottamaan enemmän konsultin roolia? Vai onko omaa ansaintamallia muutettava? Kysymyksiä on paljon, mutta niin on erilaisia tilitoimistojakin.

Oletko tyytyväinen vai kehittäjä?

Tilitoimistoalalla on tällä hetkellä yksi jättimäinen toimija, muutama pienempi ketju sekä iso joukko itsenäisiä toimistoja. Aivan pienimmät yritykset tarjoavat asiakkailleen lähinnä lain edellyttämiä palveluita ilman sähköisen taloushallinnon työkaluja. Puhtaasti toimialakohtaisia toimistoja ei juurikaan ole, mutta sen sijaan löytyy kasvava määrä e-tilitoimistoja, jotka tarjoavat asiakkailleen palvelut digitaalisten työkalujen avulla. Lisäksi markkinoilla on muutamia kovan luokan asiantuntijatoimistoja, jotka voivat tarjota asiakkailleen aidosti esimerkiksi CFO-palveluita.

Tästä hieman keinotekoisesta ryhmäjaosta huolimatta, yhteisenä tekijänä kaikille toimijoille on jako kahteen leiriin. Niihin, jotka ovat tyytyväisiä olemassa olevaan liiketoimintaan, asiakaskuntaan ja tuloskuntoon – eikä kasvuhaluja välttämättä edes ole. Toisen ryhmän muodostavat kehittäjät, jotka katsovat asioita pidemmällä aikavälillä ja kasvu sekä aktiivinen asiakashankinta on kirjattu liiketoimintastrategiaan. Maalaisjärjellä ajatellen kehittäjien ryhmä tulee pärjäämään kiihtyvässä muutostahdissa paremmin, mutta toisaalta tässä maassa on paljon pieniä yrityksiä, jotka haluavat tilitoimistoltaan vain peruspalvelut, mappikirjanpidon ja that´s it.

Miksi aina pitäisi mennä eteenpäin?

Jatkuvasta kehittämisestä ei voi puhua liikaa, koska asiakasyritysten tarpeet ovat muuttuneet nopeammin kuin tilitoimistojen palvelutarjonta. Tänä päivänä asiakkaat haluavat tietää yrityksensä taloustilanteen ajasta ja paikasta riippumatta. Rutiinit halutaan helpoiksi ja yrityksen talousjohtaja saattaa olla onnellinen jo siitä, että kaikki firman luottokorteilla tehtävät kulut kirjautuvat sähköisten kuittien ansiosta entistä tarkemmin. Pienet ja näkyvät asiat siis korostuvat, mutta toki myös sähköisen taloushallinnon tuoma tarkkuus sekä tiedon säilyttäminen ja jatkohyödyntäminen tehostava kaikkea toimintaa. Eteenpäin on siis mentävä, jos haluaa tarjota palveluja vaativille ja uudet mahdollisuudet tiedostaville asiakkaille.

Mitä menestyjältä vaaditaan?

Myös oman toimenkuvani ulkopuolella uskon kaiken muuttavaan teknologiaan. Tilitoimistojen näkökulmasta kehittyvä teknologia tarkoittaa entistä kattavampaa sähköistä työkalupakkia, kirjanpitäjien ohjelmisto-osaamisen lisäämistä ja ylläpitämistä, aktiivista markkinointia, mahdollista erikoistumista sekä oman roolin uudelleen arviointia.

Lisäksi näen, että tulevaisuuden menestyvä tilitoimisto on joustava, iloinen ja raikas. Sillä on aktiivinen ote asiakkaisiin ja sen tietotaito on hyvällä tasolla. Tulevaisuuden menestyvä tilitoimisto ottaa myös entistä tiukemman otteen asiakkaidensa palkanlaskennasta sekä hr-asioista. Ja kaiken kruununa tulevaisuuden menestyjät uskaltavat laskuttaa vaativasta asiantuntijatyöstään, koska se todella helpottaa asiakkaiden elämää ja liiketoimintaa.

Matti Lattu
toimitusjohtaja
Heeros Oyj

KumppanikolumniUusimmat Artikkelit
Katso kaikki