Kumppanikolumni Kaupallinen yhteistyö: Markkinointi-instituutti

Kollega vie kirjanpitäjän työt

Pahimmissa tulevaisuusskenaarioissa povataan, että digitalisaatio tekee talouden ammattilaisista tarpeettomia. Tosiasiassa töitä ei vie robotti vaan kollega, joka pitää huolta omasta osaamisestaan.
18.1.2018
Juuso Manner Kehittämispäällikkö, Markkinointi-instituutti

Väite kirjanpitäjän ammatin katoamisesta ei ole uusi. Taloushallinnon sähköistymisen alkaessa jo yli vuosikymmen sitten useiden kymmenien tuhansien taloushallinnon työpaikkojen ennakoitiin katoavan. Näin ei kuitenkaan ole käynyt, vaikka taloushallinnon digitalisaatio on jo verraten pitkällä.

Syitä on kaksi. Digitalisaatio on vähentänyt kyllä selvästi perinteisiä perusrutiineja kuten tallentamista, mutta vastaavasti tietojen validiteetin tarkistamiseen tarvitaan edelleen ihmistä eli kirjanpitäjää. Toisena merkittävänä syynä on se, että kirjanpidollisen informaation jalostusarvo on kasvanut. Siksi kirjanpitäjiä ja heidän osaamistaan tarvitaan tällä hetkellä edelleen runsaasti.

Kirjanpitäjä äärimmäisen tärkeä organisaation päättäjille

Kirjanpitäjän tuottama informaatio on tällä hetkellä kovassa huudossa. Laadukas ja oikea-aikainen talousinformaatio on äärimmäisen arvokasta päättäjille. Tietoa myös tarvitaan koko ajan nopeammalla rytmillä. Tässä tilanteessa kirjanpito-osaamisen merkitys korostuu. Kirjanpitäjiä tarvitaan edelleen.

Se, mitä piti osata kymmenen vuotta sitten, ei kuitenkaan enää riitä – eikä nykyinen osaamistaso riitä enää vuosikymmenen päästä. Työtä on jatkossa tarjolla niille, jotka pysyvät mukana muutoksessa. Kun kirjanpitäjä hallitsee toimintaympäristön muutokset heti ja reaaliajassa, hän on edelleen korvaamattoman tärkeässä roolissa.

Miten päivität itsesi tulevaisuuden kirjanpitäjäksi?

Kirjanpitäjän rooli juridisten velvoitteiden tallentajasta jalostusarvoltaan tehokkaamman informaation luojaksi ei varmasti ole täysin kivutonta. Vaatii rohkeutta tarttua jatkuvasti uusiin haasteisiin sekä uudistaa itseään ja osaamistaan. Jatkossa kirjanpitäjän tuleekin olla innovaattori, joka havainnoi toimintaympäristön muutoksia, soveltaa digitalisoitumista tehokkaasti omiin tarpeisiinsa ja ymmärtää keskeisen roolinsa asiakkaan liiketoiminnan kehittämisessä ja menestymisessä.

Tämä kaikki vaatii aitoa kiinnostusta muutokseen. Mikäli kirjanpitäjän työstä hakee jatkuvia rutiineja, skenaario töiden katoamisesta voi käydä toteen pikemmin kuin arvaakaan.

Tässä kehityksessä korostuu omien taitojen kokonaisvaltainen kehittäminen. Sopivia koulutuksia kannattaakin etsiä avoimin mielin. Pelkkä lainsäädännön, verotuksen, tekniikan tai yksipuolisen substanssiosaamisen kehittäminen ei riitä, vaan erilaisista taidoista pitää rakentaa toimiva kokonaisuus. Silloin on erinomainen mahdollisuus olla juuri sellainen osaaja, jolle on kysyntää tulevaisuudessakin.

Pelko siitä, että robotit veisivät kirjanpitäjien työt, on turha. Todellisuudessa ajan hermolla pysyvä ja omasta osaamisestaan huolehtiva kirjanpitäjä vie työt kollegalta, joka itsepintaisesti tekee asiat kuten aina ennenkin.

Pidä huolta osaamisestasi – markinst.fi


Juuso Manner työskentelee talouden ja rahoituksen koulutusten kehittämispäällikkönä Markkinointi-instituutissa. Manner kokee, että taloushallinnon ja rahoitusratkaisujen rooli on toimia liiketoiminnan kehittäjinä. Hänen intohimonaan on jakaa tätä näkemystä muiden kanssa myös kouluttajana.

 

KumppanikolumniUusimmat Artikkelit
Katso kaikki