Kumppanikolumni Kaupallinen yhteistyö: Visma Solutions Oy

Kasvu­haluisten tili­toimistojen liike­toiminta­ympäristö näyttää erittäin positiiviselta

Toteutimme 2021 tilitoimistopäättäjille suunnatun tutkimuksen, jossa selvitettiin mm. taloushallinto-ohjelmistojen käyttöä sekä tilitoimistojen tulevaisuuden näkymiä. Kyselyn vastausten perusteella valtaosa vastanneista aikoo panostaa kasvuun ja ohjelmistojen yhteiskäyttöisyyteen.
19.10.2021
Jarkko Itiä tuotejohtaja, Visma Solutions Oy

Yli puolet tilitoimistoista uskoo kasvuun

Tilitoimistoilta kysyttiin, miten he odottavat yrityksensä liikevaihdon kehittyvän vuoden 2021 aikana. Vajaa puolet (47 %) vastaajista uskoi liikevaihdon laskevan tai kasvavan 0-4 prosenttia, mikä jää alan keskimääräisen vuosittaisen kasvun alapuolelle. Noin 20 prosenttia tilitoimistoista uskoi liikevaihdon kasvavan 5-10 prosenttia ja runsaat 30 % uskoi toimialan keskiarvoihin verrattuna voimakkaaseen, yli 10 prosentin kasvuun.

Kun ala keskimäärin kasvaa noin 5 prosentin vuosivauhtia, on tutkimuksen vastausten perusteella reilut 40 % tilitoimistoista jäämässä alan kasvuvauhdista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että he menettävät olemassa olevaa markkinaosuuttaan joka vuosi.

Vastaavasti tähän tutkimukseen osallistuneista reilusti yli puolet kasvaa markkinaa nopeammin, ja jopa 30% tulee ottamaan merkittäviä kasvuloikkia lähitulevaisuudessa. Tämä on äärimmäisen hyvä uutinen kotimaisille yrityksille, jotka tulevat saamaan tulevaisuudessa entistä parempia reaaliaikaisia tilitoimistopalveluita.

Silmiinpistävää tutkimuksessa oli myös, että tilitoimistot eivät tule kasvamaan kannattavuuden kustannuksella, vaan yksi merkittävistä tulevaisuuden tavoitteista on myös kannattavuuden kehittäminen. Noin 61 % tilitoimistoista kertoi tulevien vuosien pääasiallisen tavoitteensa olevan kasvu. Yhtä suuri osuus tavoittelee kannattavuuden kehittämistä.

Nykytilanteeseen tyytyväisiä oli noin 19 prosenttia ja myyntiä tai eläköitymistä suunnittelee noin 12 prosenttia kyselyyn vastanneista tilitoimistopäättäjistä.

60 % aikoo sähköistää kaikki asiakkaansa

Tällä hetkellä sataprosenttiseen sähköisyyteen pääsee 23 % tilitoimistoista. Merkittävää tutkimuksen vastauksissa kuitenkin on, että 60 % tilitoimistoista aikoo sähköistää kaikki asiakkaansa lähitulevaisuudessa.

 

74 % vastanneista operoi yhdellä tai kahdella järjestelmällä. Vajaa kolmannes aikoo myös jatkossa operoida kolmella tai useammalla järjestelmällä. Tämä tarkoittaa, että tilitoimistot suunnittelevat ja rakentavat palveluprosessejaan pääosin yhden tai kahden järjestelmän varaan. Uusasiakashankinta kohdistuu kuitenkin vain valittuun pääjärjestelmään. Useimmiten tilitoimisto valitsee asiakkaalle järjestelmän, mutta yli 40%:ssa tapauksista asiakas on jo päättänyt, millä järjestelmällä haluaa hoitaa taloushallintonsa. Tämä on muuttunut viime vuosina, sillä yhä useampi yritys on valveutunut ja haluaa hoitaa talouttaan tietyllä järjestelmällä.

Loppuasiakkaat haluavat järjestelmältä helppokäyttöisyyttä ja korkeaa automaatioastetta. Integraatiot, tuotteen ominaisuudet ja mobiilikäyttö korostuvat nousevina valintakriteereinä.

Netvisorin vahvuuksina automaatio ja käytettävyys

Kysyimme tilitoimistoilta myös, mitä he pitävät Netvisor taloushallinto-ohjelmiston merkittävimpinä kilpailuetuina muihin ohjelmistoihin nähden. Tilitoimistokäyttäjien mielestä Netvisor päihittää kilpailijansa automaatiossa (56 %), käytettävyydessä (56 %) ja toiminnallisuuksissa (45,5%). 70 prosenttia käyttäjistä suosittelee Netvisoria ainoaksi tai ensisijaiseksi ohjelmistoksi asiakkailleen.

Tutkimuksessa selvisi, että tilitoimistot ovat erittäin valveutuneita suosittelemaan asiakkailleen mobiilin käyttöä taloushallinnon prosessien tuottamisessa. Jopa 65 % suosittelee asiakkailleen aktiivisesti mobiilipalveluita

Netvisor kumppaniohjelmalla on kumppanitilitoimistoille selkeästi merkitystä. Yhtenä merkittävimmistä yhteistyön hyödyistä Netvisorin kumppanitilitoimistot mainitsivat jälleenmyyntipalkkion.


Netvisor on erinomainen kasvukumppani tilitoimistoille. Netvisor tarjoaa laajasti tukea kumppanuus- ja kasvuohjelmien muodossa sekä merkittävät investoinnit ohjelmiston automaatioon ja toiminnan tehostamiseen. Tutustu aiheeseen tarkemmin Sähköistäminen tukee vahvasti tilitoimistojen kasvua -blogikirjoituksessa.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 156 tilitoimistoa, joista noin 72 prosentilla liikevaihto oli alle 0,5 miljoonaa euroa. 13,5 %:lla liikevaihto oli 0,5 – 1 miljoonaa ja vajaalla 15 %:lla yli miljoona euroa. 84 % vastanneista tilitoimistoista oli siis pieniä, 1-10 hengen toimistoja, mutta joukossa oli myös useita yli 50 henkeä työllistäviä toimistoja.

KumppanikolumniUusimmat Artikkelit
Katso kaikki