Kumppanikolumni Kaupallinen yhteistyö: Heeros Oyj

Heeros Booster kehityksen vauhdittajana

Tilitoimistoala elää tällä hetkellä murrosvaiheessa. Ala kehittyy hurjaa vauhtia ja viranomaisvaatimukset kiristyvät koko ajan. Pelkästään muutoksessa mukana pysyminen aiheuttaa tilitoimistoille haasteita. Samaan aikaan toiminnan pitäisi pysyä kannattavana – ehkä jopa kasvaa entisestään. Usein unohtuu, että jo pienillä parannuksilla saadaan aikaan tehoa, tulosta ja työn iloa – parannuskohteet on vain ensin kartoitettava. Oman henkilöstön ja asiakkaiden ohjelmisto-osaamisen kehittäminen kannattaa aina!
1.4.2019
Dina Rissanen Toimialapäällikkö, tilitoimistot, Heeros Oyj

Heeros lanseerasi elokuussa 2018 tilitoimistoille suunnatun Heeros Booster -palvelun. Booster on palvelukonsepti, joka auttaa saamaan Heeros-kumppanuudesta ja ohjelmistosta kaikki hyödyt täysillä irti. Boostauksen tavoitteena on rakentaa itsenäisistä tilitoimistoista entistä kannattavampia ja antaa eväät osaamisen kasvattamiseen sekä menestymiseen myös tulevaisuudessa. Booster on toisaalta oppimistapahtuma, joka tehostaa työtä ja opastaa entistä parempaan liiketoimintaan. Se on samalla myös kehitysprosessi, jonka avulla tilitoimisto saa tietoa järkevien kehitysinvestointien tekemiseen ja bisneksen virittämiseen.

Boostaus aloitetaan aina kartoituksella, jossa selvitetään tilitoimiston työnkulun solmukohdat, ihmisten osaaminen sekä kriittiset kehityskohteet. Yritysjohdon lisäksi on tärkeää kuulla myös työntekijöitä, sillä henkilökunta tuntee oman työnsä ja asiakkaansa parhaiten. Yhdessä miettimällä löydetään monipuolisemmin tilitoimiston parannuskohteet ja jokaisen päästessä vaikuttamaan, sitoudutaan uudistukseen paremmin. Kartoitustulosten perusteella laaditaan toimenpidesuunnitelma, johon kiteytetään ne asiat, joihin ensi tilassa pureudutaan. Toimenpiteinä voivat olla esimerkiksi erilaiset koulutukset, prosessien hiominen tai hinnoittelun järkevöittäminen.

Ähtärissä sijaitseva Suomenselän Tilitoimisto Oy lähti ensimmäisten joukossa mukaan Heeros Boostaukseen. Yksi tilitoimiston omistajista, Anneli Annala kertoo, että mukaan houkutteli halu vauhdittaa asiakkaiden sähköistämistä ja innostaa koko henkilökunta mukaan. Heeroksen ostolaskujen kierrätys oli ollut jo pitkään käytössä, ja nyt tuli oivallinen hetki ottaa ohjelma monipuolisemmin käyttöön ja hyödyntää sähköisyyttä täysillä.

Suomenselän Tilitoimiston kartoituksessa havaittiin, että tilitoimiston toimintatavat ovat hyvin perinteiset. Tilitoimistossa kaivattiin lisää rohkeutta luopua vanhoista toimintatavoista ja luoda tehokkaammat rutiinit. Tarvittiin myös uskallusta haastaa asiakkaita enemmän sähköisyyden pariin sekä luottoa omaan osaamiseen. Kartoituksen perusteella laaditun toimenpidesuunnitelman mukaan järjestettiin henkilöstölle lisää tuotekoulutusta, mietittiin konkreettisia tapoja ja vinkkejä tehokkaampaan työskentelyyn, esimerkiksi automaation keinoin, sekä tarjottiin tukea tilitoimiston sähköiseen kasvuun, hinnoittelun ja markkinoinnin avulla.

Heeros Boostauksen jatkoseurannassa todettiin toiminnan selvästi tehostuneen. Koko henkilöstö sitoutui muutoksiin hyvin ja osaaminen on kasvanut lisäkoulutuksen avulla. Tämän lisäksi Suomenselän Tilitoimistossa koettiin, että asiakkaita on ollut helpompi saada mukaan sähköiseen taloushallintoon, kun siitä on nyt itsekin helpompi puhua asiakkaille. Anneli Annala kiittää hyvin toteutetusta boostauksesta ja eritoten siitä, että Heeros-projektissa on edetty asiakasnäkökulma edellä:

– Palvelu oli juuri meille tehty. Siinä oli ajateltu meitä ja meidän tarpeitamme, joten kokonaisuus tuntui oikealta.

KumppanikolumniUusimmat Artikkelit
Katso kaikki