Oppimisen resepti

24.8.2021

Omassa oppimisessa asenne ratkaisee, mutta oikean asenteen lisäksi tarvitaan muitakin raaka-aineita mausteineen, jotta oppiminen tulee luontevaksi osaksi arkea. Tarvitsemme yrityksissä selkeän kokonaissuunnitelman siitä, minkälaista osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Mitä taitoja tarvitaan, kenen tulee osata mitäkin, mistä ja miten tämä oppi saadaan? Kuinka nämä kehittymisen vaateet palastellaan sopiviksi, ihmisen kokoisiksi annoksiksi? Lähdimme porautumaan aiheeseen kevään Taloushallinnon työ ja tulevaisuus -tapahtuman innoittamana. Tässä reseptimme alan parempaan oppimiseen yhdessä.

Raaka-aine 1: Aito kiinnostus asiakkaan asioihin ja liike­toimintaan. Ilman tätä kipinää matka osaamiseen on vähintäänkin tahmea. On syytä tunnistaa, että asiakas voi olla myös kollega, joka kaipaa apua haastavaan substanssiasiaan tai asiakas­viestintään. Kun asiakkaan asiat kiinnostavat, tuntuu tekeminen mielekkäältä, laatu paranee kuin itsestään ja tulee kunnia-asiaksi tehdä asiat olennaisesti oikein ja erinomaisella palveluasenteella. Huomaamattamme osaaminen karttuu kuin varkain ja oppiminen tapahtuu orgaanisesti asiakastyön äärellä ilman erillistä kurssia tai kirjan lukemista (joita näitäkin tarvitaan).

Raaka-aine 2: Vastuu omasta oppimisesta. Meistä jokaisella on vastuu selvittää itsemme kanssa se tapa, jolla opimme parhaiten ja kertoa se organisaation osaamisen kehittäjälle. Tähän viestiin voi työnantaja tarjota koulutuksia, perehdyttämistä, kurssitusta, kirjoja tai vaikkapa monipuolisia asiakastöitä. Näin molemmat osapuolet kantavat yhteisen vastuun osaamisen kasvattamisesta ja ammatillisesta kehittymisestä. Tiedätkö, millä tavalla sinä opit parhaiten? Pääsetkö oppimaan tällä parhaalla mahdollisella tavalla nykyisessä työssäsi tai oletko sen viestinyt työyhteisöllesi? Oppiminen mahdollistuu avoimessa ja rehellisessä vuorovaikutuksessa, ei syyttämällä olosuhteita, kuten ainaista kiirettä, huonoa luennoitsijaa tai ymmärtämätöntä johtoa.

Raaka-aine 3: Tiedonhakutaito. Oppimista ei tapahdu, jos ensimmäinen vaihtoehto uuden edessä on kiireessä kysyä kollegalta tai esihenkilöltä. Meidän tulisi ensin ainakin ­googlata epäselvä asia, tarkastaa vaikkapa verohallinnon ohjeistukset ja muutamat lainkohdat ennen suoraa kysymystä ”Mitä mä teen”? Oppiminen on sekä omasta pohdiskelusta polveutuvaa oikeiden kysymysten esittämistä itselle että epäselvien asioiden läpikäyntiä yhdessä: mitä tietoa olen vailla, mihin sitä tarvitaan, mistä löydän tämän tiedon, miten hankin tietoa, millä tavalla opin?

Raaka-aine 4: Sujuva työarki. Jatkuvasti ylikuormittunut ei juurikaan pysty oppimaan uutta. Etenkin uusien työtapojen omaksuminen on kuormittuneelle mielelle vaikeaa, vaikka tehokkaampia ja arkea helpottavia työtapoja olisi tarjolla. Tyypillisesti virheet lisääntyvät, ja niiden korjaaminen kasvattaa entisestään kertynyttä työkuormaa. Yrityksillä on vastuu järjestää työtä sellaiseksi, että on mahdollista oppia uutta normaalin työn ohessa ja sovitun työajan puitteissa. Taloushallinnon ammattilaisen velvollisuus on kertoa avoimesti liiallisesta kuormituksesta ja työtaakasta. Peräänkuulutammekin avointa vuorovaikutusta ja ymmärrystä siihen, että oppiminen vaatii sitä niukinta resurssia, eli aikaa. Aikaa kuunnella, aikaa esittää kysymyksiä, aikaa vastata, aikaa olla läsnä. Uuden oppiminen tulee suunnitella osaksi ihan tavallista työtä.

Mausteet: Epävarmuus, epäselvyys, virheet ja keskeneräisyyden sieto sekä intohimo, positiivinen asenne ja onnistumisen ilo. Harvemmin menee kerralla putkeen, kantapään kansanopiston kurssit on allekirjoittaneilla käytynä. Uusien asioiden äärellä on hyväksyttävä keskeneräisyys sekä itselleen että kanssaihmisille. Joku viisas on todennut, että tavallisella ihmisellä noin yhdestoista toisto sytyttää yläkerrassa valon ja asian saa käytäntöön. Merkittävä muutos, kuten arvonlisä­verouudistus 1.7.2021, saattaa tuoda mukanaan muutoksia yhtiöiden kokonaisprosesseihin aina järjestelmistä lähtien. On vain avoimia kysymyksiä, joihin ei kukaan alussa osaa vastata: eivät verohallinnon edustajat, eivät konsultit, eivät johtavat asiantuntijat tai kouluttajat. Muutoksessa oppiminen voi olla alussa epämukavaa ja virheitä sattuu vääjäämättä. Mutta kun löytyy intohimoa oppia uutta, asenne on kohdallaan ja saadaan yhdessä onnistumisen kokemuksia, alkaa oppimista tapahtua.

Kädet savessaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki