“Kirjanpitäjän sielu laulaa, kun tilit täsmäävät”

1.12.2021

Näin totesi eräs kirjanpitäjä, kun kysyttiin työn tähtihetkiä. Tähän toteamukseen on helppo yhtyä, sillä niin vanhakantaiselta kuin lausahdus saattaa kuulostaakin, se kätkee sisäänsä tärkeän oivalluksen. Tänä päivänä vaaditaan valtava määrä osaamista ja kovaa työtä, että tilit oikeasti täsmäävät. Tilien täsmäämisen tärkeys näyttää jälleen tulevalla tilinpäätöskaudella merkityksensä – kausi on hieman kevyempi silloin, kun ne tilit täsmäävät.

Osakirjanpidot täsmäytettynä pääkirjanpitoon toimivat kirjanpidon perustana, jonka päälle koko järjestelmä rakentuu. Kirjanpidon ”peruskivi” on kirjanpitäjän substanssiosaaminen. Jokaisen osakirjanpidon laatu vaikuttaa suoraan lopulliseen tilinpäätöksen laatuun. Jokaisen reskontran hoitajan, kirjanpitäjän ja palkanlaskijan on tunnistettava oman roolinsa tärkeys ja se, mitä heidän pitää täsmäyttää. Näiden ammattiryhmien osaamisen tason vaatimukset tulevat nousemaan entisestään tulevaisuudessa robotiikan ja automatisaation vuoksi.

Kirjanpitäjän on oltava sitkeä ja sisukas selvittäessään sitä, mitä taseen tileillä tulisi tarkastelujakson lopussa olla. Tarvitaan asiakkaan tuntemista ja asiaosaamista, että voidaan olla varmoja siitä, että tilit täsmäävät. Joskus vaaditaan verikoiran vainua, kun jäljitetään yrittäjältä vastauksia jonkun asian todelliseen luonteeseen. Pitää ymmärtää se, mitä tilien täsmäyttäminen tarkoittaa milläkin asiakkaalla. Kirjanpitäjä ottaa selvää, kyseenalaistaa, tutkii ja ollessaan varma asioista, saa aikaan oikean tilinpäätöksen kirjanpidosta, jossa tilit täsmäävät. Ei ole tarpeen olla nihilisti ja pilkun viilaaja, vaan täytyy tietää, mikä on olennaista juuri tämän asiakkaan kohdalla.

Kirjanpitäjä ottaa selvää, kyseenalaistaa, tutkii ja ollessaan varma asioista, saa aikaan oikean tilinpäätöksen kirjanpidosta, jossa tilit täsmäävät.

Kun tilit täsmäävät joka kuukausi, voi kirjanpitäjä olla rauhallisin mielin ja antaa sielunsa laulaa. Kirjanpidon tulos on oikea, eikä mitään ikäviä yllätyksiä ole kätkeytyneenä sotkukasoihin tai selvittelytileille. Tilinpäätöksen tekemisessä voidaan keskittyä oikeaan tekemiseen, eikä aikaa kulu turhaan tilikauden aikaisiin sotkujen selvittämisiin. Oikein tehtyyn ja täsmäytettyyn kirjanpitoon perustuva kuukausiraportointi on kirjanpitäjän tärkeä työkalu asiakasyritysten neuvonnassa ja konsultoinnissa. Raportit, joiden perusteella yrityksiä kehitetään ja päätöksiä tehdään, johdetaan kirjanpidosta ja niiden täytyy olla joka kuukausi oikein.

Tämän päivän liiketoimintaympäristö tekee täsmäyttämisestä haastavaa, kuten jokainen vaikkapa ­verkkokauppojen kanssa painiskeleva tietää. Uudessa Kilan menetelmäyleis­ohjeessakin on asia tunnistettu ja esiin nostettu. Taloushallinnon järjestelmien kehitys yhdessä ympäröivän maailman kehityksen kanssa tuo uusia haasteita täsmäyttämiseen. Kirjanpidon kokonaisuus täytyy pystyä hahmottamaan selvästi, että pystyy hahmottamaan mistä eri tilien sisältö koostuu ja mitä täsmäyttäminen ylipäätänsä tarkoittaa.

Tilit on osattava täsmäyttää vielä paremmin nyt ja tulevaisuudessa, kun entistä isompi osa materiaalista tulee automaattisesti robottien tuomana. Silloin alan ammattilaisella on vastuu siitä, että kaikki mahdolliset täsmäytyskohdat ovat tiedossa ja täsmäytysprosessit luotuna.

Haasteita kirjanpitäjän uudessa modernissa toiminta­ympäristössä siis riittää, mutta pidetään kiinni kirjanpitäjän tärkeimmästä hyveestä, täsmäävistä tileistä. Kädet Savessa -kollektiivi ehdottaakin seuraavaa opintomatkakokonaisuutta kirjanpitäjien iloksi: Marraskuussa Madeiralla – tilit täsmäämään vaikka väkisin!

Kirjoittajat: Mana Backman, Mervi Hyvönen, Mari Viertola ja Johanna Vuorto-Honkola

Kädet savessaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki