Työelämäyhteistyö pienten tilitoimistojen kanssa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun työelämäyhteistyö lähtee työelämän tarpeista.
21.8.2012

Erica Svärd, KTM, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kuva iStock

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketalous ja Palvelut -yksikössä tehdään systemaattista ja laajaa yritysyhteistyötä. Yksiköstä valmistuu muun muassa tradenomeja. Tradenomin tutkinto on 210 opintopisteen laajuinen, ja harjoittelun osuus siitä on 30 opintopistettä, joka kalenterikuukausina on viisi kuukautta. Opiskelija voi tehdä harjoittelun yhdessä tai kahdessa jaksossa. Suosittelemme kuitenkin yhdessä jaksossa tehtävää harjoittelua, koska viiden kuukauden ajanjakso antaa paremmat oppimisen mahdollisuudet työhön.Oppilaitos hankkii kontakteja ja rakentaa verkostoja, mutta opiskelija vastaa itse harjoittelupaikan löytämisestä. Oppilaitos välittää harjoittelupaikkoja, mutta viime kädessä opiskelijan on pystyttävä myymään itsensä organisaatioon sisälle. Harjoittelupaikkoihin on yleensä lähetettävä hakemus ja CV. Yritykset haastattelevat sopivat ehdokkaat ja tekevät sen pohjalta päätökset.Työpaikalla päävastuu harjoitteluohjauksestaHarjoittelun alkaessa jokaiselle opiskelijalle nimetään harjoitteluohjaaja koulun puolelta ja työnantajalla on myös vastuuhenkilö. Työpaikalla on päävastuu harjoitteluohjauksesta harjoittelun aikana. Koulun harjoitteluohjaaja käy vähintään yhden keskustelun harjoittelun kuluessa työpaikalla yhteisesti työpaikan edustajan ja opiskelijan kanssa.Ammattikorkeakoulun toiminta lähtee työelämän tarpeista, ja opiskelijoille on tärkeää luoda yhteyksiä työelämään. Koulutusorganisaatioiden haasteena on vastata työelämän osaamistarpeisiin. Taloushallinnon opetuksessa tämä tarkoittaa laaja-alaista talousohjauksen ymmärtämistä. Taloushallinnon perusosaaminen on kivijalka muiden alalla tarvittavien tietojen ja taitojen hankkimiseen. Osaava taloushallinnon ammattilainen voi kehittyä hyväksi asiakaspalvelijaksi ainoastaan rakentamalla ensin hyvän perustan. Perusosaaminen yhdessä vuorovaikutustaitojen, myyntihenkisyyden, kielitaidon ja hyvän teknologisen osaamisen kanssa rakentaa asiakkaalle hyötyä tuottavan asiakaspalveluprosessin.Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoiminta ja Palvelut  -yksikössä työelämälähtöisen koulutuksen haasteisiin on vastattu suuntautumisvaihtoehtojen kehittämisellä. Taloushallinnossa sitä edustaa konsultoiva taloushallinnon kärki, jonka opiskelijat ovat kiinnostuneita oppimaan taloushallintoa laaja-alaisesti ja kehittymään alan tulevaisuuden osaajiksi. Opiskelijoilla on paljon taloushallinnon opintoja, ja tiivis yritysyhteistyö mahdollistaa verkottumisen.Opiskelumuodoksi valittu teematyöskentelyKonsultoivan taloushallinnon kärjen yhdeksi opiskelu­muodoksi on valittu teematyöskentely, jossa erilaisia taloushallinnon teemoja käsitellään yhdessä työelämän edustajien kanssa. Tällaisia sisältöjä ovat muun muassa tilitoimistojen toiminnan ohjaus ja prosessit. Opiskelijat rakentavat aiheen tietoperustaa kirjallisuuden ja tilitoimistoyhteistyön kautta. Ajatuksena on, että työelämän tarpeita käsitellään konkreettisella tavalla.Teematyöskentelyn tuloksena tuotetaan artikkeleita, joissa kuvataan taloushallinnon ilmiöitä kirjallisuuden valossa ja teemoitukselle haetaan työelämän näkökulmia; miten asiat ovat käytännössä.  Jatkotyöskentely etenee kehittämis­projekteina yhteistyössä tilitoimistojen kanssa.Tilitoimistoilla on merkittävä rooli tarjota kehittämismahdollisuuksia opiskelijoille. Samalla opiskelija saa työelämälähtöisiä projekteja. Toimistoille yhteistyö antaa mahdollisuuden oman toiminnan kehittämiseen kohti kokonaisvaltaista talousohjausta.Eväät urapolkujen hahmottamiseenKehittämisen apuna ovat osaavat opettajat, joilla on pitkä kokemus taloushallinnon asiantuntija- ja johtamistehtävistä. Opiskelijoille yhteistyö antaa hyvät eväät omien urapolkujen hahmottamiseen ja osaamisen vahvistamiseen sekä mahdollisuuden kasvaa tulevaisuuden ammattilaiseksi. Konsultoivan taloushallinnon kärjen opiskelijat (Minna Kumpulainen, Tuomo Mikkilä, Aleksi Paukku ja Lotta Rintala) kirjoittivat tilitoimistojen toiminnan ohjauksesta ja prosesseista. Yksi yhteistyötilitoimisto on Yrityskonsultit Jyväskylästä. Yrityskonsulttien henkilökunta oli tukena artikkelin kirjoittamisessa. He ovat antaneet esimerkkejä käytännön ratkaisuista ja siitä, miten prosesseja hoidetaan. Tämä on auttanut opiskelijoita jäsentämään ja hahmottamaan lukemaansa ja saamaan artikkelista käytännönläheisemmän.Artikkelin kirjoittamisen jälkeen opiskelijatiimi sai Yrityskonsulttien prosessit kuvattavakseen. Kävimme yrityksen edustajan Johanna Vuoren kanssa kaikki taloushallinnon prosessit läpi ja sen pohjalta on mallinnettu prosessit. Mallintamisessa on käytetty uimaratamallia. Se hahmottaa selkeästi, kuka tekee ja mitä, samalla pystytään määrittämään myös kuka vastaa ja mistä. Yksi artikkelin kirjoittajista sai harjoittelupaikan keväällä ja jatkaa harjoitteluaan kesän yli.Harjoittelu toimii hyvänä väylänä rekrytointiinYrityskonsultit tarjoaa isännöinti- ja tilitoimistopalveluita yli 20-vuoden kokemuksella Jyväskylässä. Toiminnassa panostetaan laatuun, luotettavuuteen ja ensiluokkaiseen asiakaspalveluun. Tilitoimisto­puoli työllistää seitsemän henkilöä omistajansa lisäksi.Johanna Vuori korostaa yrityksen ja oppilaitoksen välisen yhteistyön tärkeyttä, yksi tärkeimmistä seikoista on varmistaa osaavan työvoiman saanti, koska toimialalla on pula osaavista ihmisistä. Yhteistyötä tehdään monipuolisesti ja sitä kautta päästään tutustumaan opiskelijoihin jo opintojen aikana.Harjoittelussa päästään opettamaan opiskelijaa talon tavoille ja se toimii myös hyvänä väylänä rekrytointiin. Vuori pitää tärkeänä myös, että on mahdollisuus kertoa toimialasta ja avata opiskelijoille tilitoimistojen työn monipuolisuutta. Yhteistyö tarjoaa pienelle tilitoimistolle mahdollisuuden tuoda itseään esille suurten rinnalla.Opiskelija Aleksi Paukku suorittaa harjoitteluaan Yrityskonsulteilla ja näkee tärkeäksi yrityksen ja oppilaitoksen välisen yhteistyön. Aleksi on ollut kirjoittamassa artikkelia tilitoimistojen prosesseista ja on osallistunut siihen liittyvään projektiin. Hän kertoo oppineensa paljon sellaisia asioita, mitä ei opintojaksoilla voi oppia.Nuoret uskovat tulevaisuuteenNuorilla talousalan osaajilla on luja usko tulevaisuuteen. Lisäksi he luottavat etenkin oman osaamisen ja aktiivisuuden tuovan mahdollisuuksia menestyä työmarkkinoilla. Näin ajattelevat ainakin Taitaja2012-ammattitaidon SM-kilpailun voittajat Lotta Haavisto, 19 ja Joni Toivonen, 18.Tänä vuonna taloushallinnon kilpailu järjestettiin näytöslajina, joten pää piti pitää kylmänä ja olo rauhallisena. Valmistautuminen kisaan antoi varmuutta, mutta paras harjoitus oli kuitenkin oman alan koulutus.”Tämä kolmen vuoden koulunkäynti oli paras valmentaja. Koulussa tehty tunnollinen työ auttoi”, kiteyttää Joni Toivonen.Molemmat voittajat ovat valmistuneet tänä vuonna merkonomiksi Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistosta talous- ja toimistopalveluiden linjalta. Joni Toivonen on suorittanut merkonomin opintojen lisäksi kaksoistutkintoa ja käynyt myös lukiota. Hän valmistuukin ylioppilaaksi tulevana syksynä.Lotta Haavisto hakeutui merkonomikoulutukseen, koska halusi valmistua nimenomaan kaupan alalta.”En ollut aluksi ihan varma, mitä haluan tehdä, mutta sen tiesin, että opintoni liittyvät jotenkin talousalaan”, hän kertoo.Lotta Haavisto on ollut työssä oppimassa vanhempiensa A-duo-yrityksessä Viialassa ja aikoo työskennellä siellä myös jatkossa. Ainakin siihen saakka, kunnes hän hakee seuraavaan koulutukseen.”Minua kiinnostaa etenkin international business -linja ammattikorkeakoulussa”, hän valottaa suunnitelmiaan.Myös Joni Toivonen aikoo kouluttautua lisää, mutta sitä ennen hänellä on muuta puuhaa.”Syksyn ajan työskentelen vielä K-supermarketissa Toijalassa ja ensi tammikuussa edessä on armeija. Tarkoitus olisi vielä hakea opiskelemaan kauppatieteitä joko yliopistoon tai ammattikorkeakouluun”, Toivonen kertoo lähiaikojen suunnitelmistaan. Lisäksi häntä työllistää kaksi orkesteria, joissa hän kiertää hanuristina keikoilla. Mutta Toivonen on vain tyytyväinen, että hommia riittää.Molemmat nuoret taitajat uskovat työllistyvänsä tulevaisuudessakin mainiosti.”Talouspuolen koulutus on yleispätevä monelle alalle. Mitä sitä rupeaakin jatkossa tekemään, niin ei tästä koulutuksesta ainakaan haittaa ole”, Joni Toivonen tiivistää.

KirjanpitoUusimmat Artikkelit
Katso kaikki