Taloushallintoliiton auktorisointivalvonta toimii

26.8.2020 Ari Lahdenkauppi Kuva iStock

Tilitoimistotarkastukset ovat keskeinen osa Taloushallintoliiton auktorisointivalvontaa. Tarkastusten tarkoituksena on varmistaa Taloushallintoliiton jäsenvaatimusten täyttyminen sekä ohjata ja kannustaa jäseniä kehittämään liiketoimintaansa. Tarkastus suoritetaan jäsenyyttä haettaessa sekä sen jälkeen viiden vuoden välein.

Määrävälein tapahtuva tilitoimistotarkastus toteutettiin syksyllä 2019 yhteensä 122 toimistossa 21 tarkastajan toimesta. Uudistettuun tilitoimistotarkastus-konseptiin kuuluu olennaisena osana tarkastettavien suorittama itsearviointi sekä tarkastajien antamat kirjalliset huomautukset ja suositukset.

Vaikka tarkastajat joutuivat jakamaan huomautuksia suurimmalle osalle tarkastettavista, olivat tilitoimistot erittäin tyytyväisiä tarkastuksiin.

Huomautuksia annettiin viime syksynä ennätysmäärä, 141 kappaletta. Huomautusten määrän nousu perustuu osin tiukentuneisiin lainsäädännön vaatimuksiin, osin siihen, että tarkastajat ovat entistä paremmin koulutettuja tehtävään ja tarkastusprosessia on kehitetty yhtenäisemmäksi. Valtaosa huomautuksista liittyi joko sopimuksiin (70 kpl) tai rahanpesulain vaatimuksiin (58 kpl). Muut annetut huomautukset olivat yksittäisiä ja liittyivät puuttuvaan KLT-vastuuhenkilöön, tilitoimiston puutteelliseen kannattavuuteen tai vakavaraisuuteen, tilinpäätösten laatuun, varahenkilöjärjestelmään ja arkistointiin. Seurantatiedot osoittavat, että tilitoimistot ovat hyvin motivoituneita ja kykeneviä laittamaan huomautetut asiat kuntoon.

Vaikka tarkastajat joutuivat jakamaan huomautuksia suurimmalle osalle tarkastettavista, olivat tilitoimistot erittäin tyytyväisiä tarkastuksiin. Kokonaispalaute tarkastuksista oli 4,6, asteikolla 1–5.

Tarkastusmalliin sisältyy myös toimialastandardi TAL-STA:n eri osa-alueiden pisteytys. Pisteytyksen asteikko on 1–5. Arvon 3 saa TAL-STA:n mukaisella tuloksella. Taloushallintoliiton jäsenvaatimukset täyttääkseen pitää olla hyvät edellytykset yltää tasolle 3.

Kaiken kaikkiaan voidaan kuitenkin todeta, että Taloushallintoliiton jäsentoimistot ovat varsin hyvässä kunnossa ja motivoituneita parantamaan toimintaansa.

KirjanpitoUusimmat Artikkelit
Katso kaikki