CTA Paikka
CTA Paikka

Mitä pysyvät vastaavat kertovat yhtiön toiminnasta?

Kirjanpitoa ja tilinpäätöstä on moitittu sen perustumista historiatietoon ja että se ei anna esimerkiksi sijoittajille tietoa tulevaisuudesta. Tulkinta peräpeiliin katsomisesta ja tulevaisuuden unohtamisesta on virheellinen; tilinpäätöstä lukemalla oikein saadaan irti paljon tulevaisuuteen liittyviä tietoja ja odotuksia.
16.4.2021 Tuomas Honkamäki

Hanki rajaton lukuoikeus

Kirjaudu sisään tai tilaa Tilisanomat. Saat luettavaksesi uusimmat artikkelit ja arkiston, joka ulottuu aina vuoteen 2001 saakka sekä pääsyn Tilinpäättäjän tietopakettiin.

TILAA TILISANOMAT tai KIRJAUDU SISÄÄN

Esimerkki lentoliikenteestä – lentokoneen runkojen poistoajat

Otan esimerkiksi lentoliikenteen ja lentokoneiden poistot. Tarkastelin neljää yhtiötä: Finnairia, Air France – KLM, Lufthansaa ja IAG:tä, joka hallinnoi mm. British Airwaysia ja Iberiaa. Yhtiöiden poistoperiaatteet eivät ole täysin yhdenmukaiset. Ohessa on yhteen vedetty yhtiöiden lentokoneiden poistoperiaatteet.

Ohessa on lentokoneiden runkojen poistoajat edellä mainittujen yhtiöiden osalta (Yhtiön nimi, poistoaika, jäännösarvo, poistomenetelmä)
Air France – KLM: 20–25, n/a, tasapoisto
Finnair: 18–20, 10 %, tasapoisto
IAG: 23–29, 5 %, tasapoisto
Lufthansa, 20, 5 %, tasapoisto

Annettujen tietojen perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että laskentakäytäntö on toimialalla samankaltainen, muttei täysin identtinen. On toki huomioitava, että myös lentokalusto vaihtelee yhtiöittäin ja siksi pelkästään poistoperiaatteiden lukeminen ei välttämättä anna täyttä kuvaa menettelystä. Mielenkiintoista on, että Air France – KLM toteaa, ettei heillä ole käytössään jäännösarvoa. Minulle tämä tarkoittaa, että koneet on tarkoitus käyttää loppuun ja romuttaa sen jälkeen. Poistojen vaihteluväli eri lentokoneiden osalta antaa luottamusta siihen, että asiaa on harkittu ja arvioitu taloudellisesta näkökulmasta.

Lähteet

Kansainväliset tilinpäätösstandardit (Internationla Financial Reporting Standards) – käsitteellinen viitekehys, IASB 2016

Francis, J., Hanna, D., & Vincent, L. (1996) Causes and effects of discretionary asset write-offs. Journal of Accounting Research, 34, 117–134.

Li, Z., Shroff, P. Venkataraman, R. Zhang, I ( 2011) Causes and consequences of goodwill impairment losses, Review of accounting studies, 2011-12, Vol.16 (4), p.745-778

Scott, W.R (2014) Financial Accounting Theory, Pearson

Asiantuntijana
Tuomas Honkamäki KHT, Aurinkolahden Tilintarkastus Oy
KirjanpitoUusimmat Artikkelit
Katso kaikki