CTA Paikka
CTA Paikka

Esimerkki: Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista: Rinne Oy 1.1.–31.12.2021

3.1.2022 Janne Fredman

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista:

Rinne Oy 1.1.–31.12.2021

Yrityksen kirjanpidon on toteuttanut Tilipalvelu Tili-Saituri Oy, Debetintie 21, 20320 ESPOO. Päävastuullisena kirjanpitäjänä KLT Pekka Purkka. Pääkirjanpito ja palkanlaskenta on toteutettu Salieri-ohjelmistolla.

Julkaistun tilinpäätöksen ohella kirjanpito koostuu seuraavista kirjanpidoista ja aineistoista. Kunkin aineiston kohdalla on merkintä sen säilytysmuodosta, -tavasta ja -paikasta.

Tilikausi 1.1.–31.12.2021

AINEISTO 

Kirjanpitoaineisto ja sen säilytysmuoto

  • Tilinpäätös. Allekirjoitettu virallinen tilinpäätös skannattuna pdf-tiedostoksi
  • Tilinpäätöksen erittelyt
  • Tase-erittelyt liitteineen pdf-tiedostoina
  • Liitetietotositteet ja niiden yhteenvedot säilytetään tilinpäätösten erittelyjen osana pdf-tiedoistoina
  • Pääkirjatasolla esitetty tuloslaskelma ja tase pdf-tiedostoina
  • Tililuettelo, jossa tieto tilin liittymisestä kuhunkin tuloslaskelma-ja tasekaavan sekä tilien arvonlisäverokoodeista Pdf-tiedostona
  • Pääkirjanpito – päivä- ja pääkirja – HTML-tiedostoina

Yllä luetellut aineistot on tallennettu tilikausikohtaiselle muistitikulle, joka säilytetään yhdessä tämän luettelon kanssa yrityksen arkistokaapissa yrityksen konttorissa osoitteessa Kotikatu 2, 00320 HUVIKUMPU. Aineisto on tallennettu ”vain lukutilassa”. 

  • Palkanlaskennan aineisto: lääkärintodistukset, työaikalistat, palkkalaskelmat, palkkalistat, palkkakortit ja palkkalaskelmien yhdistelmät paperilla
  • Kirjanpidon tositeaineisto paperilla

Yllä esitetyt aineistot säilytetään lukitussa arkistokaapissa tilikausikohtaisissa mapeissa yrityksen konttorissa.

Tositteiden lajit

Erillisiä tositelajeja ei ole käytetty 

Aineiston säilytysaika

Aineisto säilytetään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

lukuun ottamatta seuraavaa. 

Kirjanpidon tositeaineisto säilytetään 6 vuotta sen vuoden päättymisestä, jonka aikana tilikausi on päättynyt.  

Aineiston säilytysajassa on otettava huomioon mahdolliset muut kuin kirjanpitolainsäädäntöön liittyvät vaatimukset, kuten EU-avustuksiin liittyvät määräykset. 

KirjanpitoUusimmat Artikkelit
Katso kaikki