Avustusten ja tukien vaikutus osakeyhtiön varojenjakoon

16.3.2022 Olli-Pekka Jalkanen, KLT, HT, Tilipalvelu Sirpa Koponen Oy Kuva Unsplush

Kun osakeyhtiöt ovat saaneet koronapandemiaan liittyviä avustuksia, ovat jotkut avustuksista aiheuttaneet yritykselle varojenjakoon rajoituksia. Nämä rajoitukset vähentävät jakokelpoisia varoja sillä määrällä, jonka yritys on saanut avustusta. Varojenjakorajoitus poikkeaa jonkin verran aikaisemmista rajoituksista sen osalta, että rajoitus on voimassa vain yhden tilikauden ajan. Muun muassa kehittämismenojen ja pääomalainan kirjaamattoman koron osalta rajoitus on voimassa taseeseen kirjatun summan osalta niin pitkään kuin tuota aktiivaa on taseessa jäljellä.

Tämä ei siis tarkoita sitä, että varoja (esimerkiksi osinkoa) ei voisi jakaa. Jakokelpoisten varojen laskelmaan on tehtävä erittely siitä, kuinka paljon avustusta on tuona tilikautena tuloutettu. Tuon laskelman ilmoittaman erotuksen voi jakaa, jos muut edellytykset täyttyvät. Tuleviin vuosiin avustuksen varojenjakorajoitus ei vaikuta.

Vuonna 2021 yritykset ovat saaneet esimerkiksi eri jakokierrosten mukaista kustannustukea, tapahtumatukea sekä sulkemiskorvauksia. Varojenjakoon liittyvä rajoitus löytyy käsityksemme mukaan esimerkiksi päätöksestä, jonka yritys on saanut. Päätöksessä oleva tekstin mukaan:

Maksettu kustannustuki vähentää päättyvältä tilikaudelta laadittavassa tilinpäätöksessä varojenjakoon käytettävissä olevaa vapaata omaa pääomaa, jollei yritys palauta saamaansa tukea valtiolle ennen tilinpäätöksen vahvistamista (laki yrityksen määräaikaisesta kustannustuesta).

Varojenjakorajoitus kannattaa varmistaa yrityksen asiakirjoista. Tilinpäätöksessä on esitettävä laskelma varojenjaosta, mikäli joku toimenpide/asia johtaa sen vähennyksiin. Osakeyhtiölain 13 luvun 5§:n mukaisen laskelman paikka pienyrityksellä on parhaiten tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta (OYL 13.5)

Vapaa oma pääoma 0,00
Aktivoidut kehittämismenot 0,00
Pääomalainan kuluksi kirjaamaton korko 0,00
Kustannustuki 0,00
Tapahtumatuki 0,00
Sulkemiskorvaus 0,00
Jakokelpoinen oman pääoma 0,00
Asiantuntijana
Olli-Pekka Jalkanen KLT, HT, Tilipalvelu Sirpa Koponen Oy
KirjanpitoUusimmat Artikkelit
Katso kaikki