Kirjaukset ja ratkaisut, joita et tositteilta löydä – tilin­päätösten näky­mätön tieto

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva yhtiön taloudellisesta asemasta. Oikean ja riittävän kuvan saavuttamiseksi tilinpäätöksessä on huomioitava kirjanpidon kirjausten lisäksi myös taseen ulkopuolisia eriä kuten esimerkiksi erilaisia sitoumuksia ja vastuita. Usein nämä kirjanpidon ulkopuoliset erät eivät löydy varsinaisista tositteista, vaan tilinpäättäjän on osattava näitä kysyä kirjanpitovelvolliselta. Vastausten avulla voidaan esittää tilinpäätöskirjauksia täydentäviä tietoja.
15.1.2024 Mervi Hyvönen Kuva iStock

Hanki rajaton lukuoikeus

Kirjaudu sisään tai tilaa Tilisanomat. Saat luettavaksesi uusimmat artikkelit ja arkiston, joka ulottuu aina vuoteen 2001 saakka sekä pääsyn Tilinpäättäjän tietopakettiin.

TILAA TILISANOMAT tai KIRJAUDU SISÄÄN

Alustava tilinpäätös on hyvä käydä läpi kirjanpitovelvollisen kanssa:

 • Kysy esimerkiksi lähipiiritapahtumista, riitatilanteista, vahingonkorvausvaateista, sitoumuksista ja vakuuksista
 • Keskustele, onko yrityksen liiketoiminnassa olennaisia asioita, joita ei näe tulos- ja taselaskelmalta?
  • Jos on, asia dokumentoidaan ja kirjanpitovelvollisen päätös asiasta dokumentoidaan
  • Jos kirjanpitovelvollinen päättää asian olennaiseksi, se huomioidaan tilinpäätöksessä
  • Jos asiaa ei katsota olennaiseksi, säilytetään myös tämän päätöksen dokumentaatio
  • Muista kirjanpitäjän asiantuntijavastuu! Huomioidaan aina lain vaatimukset
  • Dokumentaatio säilytetään, jos asia mahdollisesti nousee esiin myöhemmässä vaiheessa
 • Onko tilikauden päättymisen jälkeen tapahtumia, jotka vaikuttavat tilinpäätökseen?

Vaihto-omaisuus

Ennen varaston muutoskirjausta, tiedustele päämieheltä ja tarvittaessa varmista / dokumentoi:

 • Vaihto omaisuuden romuttamisesta/hävittämisestä on romuttamispöytäkirjat
 • Hankintamenosta on vähennetty arvonlisävero
 • Varastosaldot on ilmoitettu inventointitulosten mukaisesti
 • Varaston arvo perustuu inventoinnin osoittamiin määriin (fifo, lifo jne.) ja hinnoitteluohjeiden mukaisiin arvioihin
 • Ylivarastot, hitaasti kiertävät ja epäkurantit tuotteet on oikein arvostettu
 • Tilinpäätöksen/inventoinnin yhteydessä on otettu huomioon saapuneet tuotteet, matkalla olevat tuotteet, toimitetut tuotteet, palautukset, vielä toimittamatta olevat tuotteet, osastojen ja yksiköiden väliset siirrot sekä varastojen väliset siirrot

Lähde: Hyvä tilinpäätöstapa pienille yrityksille. Taloushallintoliitto 2018

Mitä eriä voi tulla vastuina esille?

Vastuiden luetteloa ei voida tyhjentävästi määrittää, ja aina on muistettava oikean ja riittävän kuvan vaatimus. Analysoitaessa kirjanpitolautakunnan (Kila) yleisohjeita ja lausuntoja on löydettävissä seuraavanlaisia vastuita:

 • Arvonlisäveron palautusvastuu tilanteissa, joissa rakennusaikana tai muussa vaiheessa on vähennetty arvonlisäverot. Vastuun määrä vähenee 10 vuoden kuluessa.
 • Käytöstä poistamisen kunnostamisvastuu, esimerkiksivuokratontilla olevan rakennuksen poistaminen ja maisemointi.
 • Erilaiset ympäristövastuut
 • Eläkejärjestelyt (Kila 1906/2016)
 • Riita-asiat (Kila 1921/2014)
 • Johdannaiset (Kila 1963/2016)
 • Asunto-osakeyhtiön lainaosuus (Kila 1916/2014)

Edellisten lisäksi yleisesti tunnustettuja taseen vastuita ovat:

Asiantuntijana
Mervi Hyvönen toimitusjohtaja, Tilitoimisto Salo Oy
Kirjanpito ja verotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki