Vaatimus merkintä­hinnan käyttämiseksi osakkeen mate­maattisena arvona ja vaatimuksen esittäminen käytännössä

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Markku Ojalan erikoisalana on erityisesti yritysverotuksen substanssi- ja menettelykysymykset.
4.1.2023
markku
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Yhtiö on perustettu marraskuussa 2020 ja ensimmäinen tilikausi päättyi 31.3.2021. Jos osakkeenomistaja haluaa vaatia, että osakkeen matemaattisena arvona käytetään vuoden 2021 osinkoverotuksessa osakkeen nimellisarvon sijaan tätä korkeampaa osakkeen merkintähintaa, missä hän voi esittää tämän vaatimuksen?

 

Vastaus (Markku Ojala)

Osakeyhtiö voi ilmoittaa lomakkeen 6B kohdassa 5 (kst. kuva alla) vaatimuksen siitä, että merkintähintaa käytetään uuden osakkeen matemaattisena arvona. Tämä 6B-lomakkeella yhtiön ilmoittama valinta ei kuitenkaan ole osakaskohtainen.

Osakkeenomistajan (yksityishenkilö) veroilmoituslomakkeella ei ole määrämuotoista paikkaa vaatimuksen esittämistä varten eikä myöskään omaa kohtaa OmaVero-palvelussa.

Osakkeenomistajan pitää tehdä vaatimus kirjallisena. Kirjallinen vaatimus on vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää, että henkilö vaatii merkintähintaa käytettäväksi osakkeen matemaattisena arvona. Lisäksi vaatimukseen tulee merkitä henkilön nimi, henkilötunnus sekä verovuosi, jonka tietoja henkilö on ilmoittamassa.

Vaatimuksen lähettäminen ei tällä hetkellä (kevät 2021) onnistu OmaVero-palvelun kautta. Se pitää lähettää kirjepostissa samaan osoitteeseen kuin henkilöasiakkaiden veroilmoituslomakkeet eli osoitteeseen: Verohallinto, PL 700, 00052 VERO.

Verohallinto on keväällä 2021 ilmoittanut, että se on ottanut työlistalle ja tehtäväkseen parantaa nykyisiä mahdollisuuksia vaatimuksen esittämiseen.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy verotuksestaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki