Suomi taloudellisena työnantajana ja sen vaikutus verovelvollisuuteen

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Eija Männistön erikoisalaa on palkka- ja henkilöstöhallinto.
17.11.2021
Eija Männistö
Eija Männistö henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Asiakkaani oli kuullut, että heillä välillä työskentelevät ulkomaalaiset työntekijät joutuvat jatkossa maksamaan verot Suomeen kaikista täällä tekemistään töistä. Työntekijät eivät ole suomalaisen yrityksen palkkalistoilla, vaan palkat maksaa ulkomailla toimiva yritys, jonka palveluksessa he siis tekevät töitä suomalaisessa yrityksessä. Työ kestää välillä pari viikkoa ja välillä vähän pidempään, mutta ei kuitenkaan koskaan puolta vuotta, niin että he tulisivat Suomessa yleisesti verovelvollisiksi. Mistä tässä oikein on kyse?

Vastaus:

Suomi on ottamassa käyttöön taloudellisena työnantajana toimimisen vuoden 2022 alussa. Lehden painoon mennessä tästä on tosin olemassa vasta hallituksen esitysluonnos, joten vielä joudumme seuraamaan, miten lainsäädäntö lopulta muuttuu. Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuodesta alkaen. Tämä vastaus perustuu yleisesti aiheeseen sekä kyseisen esityksen luonnokseen.

Taloudellisella työnantajalla tarkoitetaan yhtiötä, jonka johdon ja valvonnan alaisena työntekijä Suomessa suorittaa työpanoksensa tämän lukuun. Sillä ei ole merkitystä, mikä yhtiö on työntekijän muodollinen työnantaja tai mikä yhtiö hänen palkkansa maksaa. Taloudellinen työnantaja voi kuulua konserniin, tai se voi olla kaksi erillistä toisistaan riippumatonta yhtiötä. Taloudellinen työnantaja voi muodostua jo lyhyestäkin työskentelystä: jopa päivän työskentely riittää.

Edellytyksenä rajoitetusti verovelvollisen palkkatulon verotusoikeudelle Suomessa olisi se, että työsuoritusta olisi pidettävä erottamattomana osana työn teettäjän Suomessa harjoittamaa toimintaa työn teettäjän työnjohdon ja -valvonnan alaisuudessa. Tällaista tuloa olisi palkkatulo, joka on saatu ulkomaiselta työnantajalta Suomessa tehdystä työstä silloin, kun ulkomaisen työnantajan palveluksessa oleva työntekijä työskentelee taloudellisena työnantajana pidettävälle työn teettäjälle. Vastaavasti taloudellisen työnantajan käsite tulisi koskemaan Suomeen tulevia vuokratyöntekijöitä, jolloin Suomi voisi verottaa näitä, tulivatpa he mistä valtiosta tahansa riippumatta verosopimusten sisällöstä.

Mikäli kyseessä on työ, joka ei ole suomalaisen työn teettäjän toimialaa, tai on jollan muulla tavalla eroteltavissa työn teettäjän toiminnasta, ei taloudellisen työnantajan käsite soveltuisi tästä maksettavaan tuloon.

Ilmoitusvelvollisuus on esityksen mukaan tulossa kaikille osapuolille vastaavasti kuten nykyisin ulkomaisten vuokratyöntekijöiden osalta. Esimerkiksi suomalaisen työn teettäjän on ilmoitettava työntekijän ulkomaisesta varsinaisesta työnantajasta tiedot ja työskentelyn kesto. Työntekijän on hoidettava itse verojen ilmoittaminen ja maksaminen, mikäli ulkomainen työnantaja ei ole työnantajarekisterissä Suomessa.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy verotuksestaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki