Oma­ehtoinen liikunta- ja kulttuuri­toiminta ja kollek­tiivinen virkistys- ja harrastus­toiminta vero­vapaana etuna

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Markku Ojalan erikoisalana on erityisesti yritysverotuksen substanssi- ja menettelykysymykset.
27.11.2022
markku
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Työnantaja tahtoisi ladata sähköistä liikunta- ja kulttuurietua 400 euroa per työntekijä ja lisäksi arvoa työnantajan määräämässä paikassa suoritettavaa hierontaa varten. Ovatko nämä molemmat edut verovapaita etuja työntekijöille?

Omaehtoiseen toimintaan tarkoitetun liikunta- ja kulttuuriedun (enintään 400 euroa per vuosi) lisäksi työnantaja voi tarjota verovapaasti kollektiivista virkistys- ja harrastustoimintaa, kun se on tavanomaista ja kohtuullista – ja tarkoitettu koko henkilökunnalle. Näitä etuja tarkastellaan siis erikseen.

Hieronta voi tosiaan olla yksi työnantajan tarjoaman verovapaan virkistystoiminnan muoto. Työnantajan tulee valita hierontapaikat ja tehdä näiden yritysten kanssa sopimukset työntekijöille tarjottavasta hierontapalvelusta. Keskusverolautakunnan ratkaisussa KVL 2017/30 hyväksyttiin 30 euron suuruinen kuukausi- ja työntekijäkohtainen etu verovapaaksi henkilökuntaeduksi.

Tuloverolaissa on siis omat sääntönsä omaehtoisesta liikunnasta ja kulttuurin harrastamisesta (TVL 69 § 5 mom.)  ja omat sääntönsä työnantajan kollektiivisesti järjestämästä toiminnasta (TVL 69 § 1 mom. 4 kohta).

Tarkemmin omaehtoisen liikunta- ja kulttuuritoiminnan ja kollektiivisen virkistys- ja harrastustoiminnan verokysymyksistä on kerrottu Verohallinnon ohjeessa Henkilökuntaedut verotuksessa.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy verotuksestaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki