Saamisen menetys ja vähennyskelpoisuus yrityksen tuloverotuksessa. Myyntisaamisen konvertointi pääomalainasaamiseksi

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Markku Ojalan erikoisalana on erityisesti yritysverotuksen substanssi- ja menettelykysymykset.
26.1.2023
markku
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Emoyhtiöllä on ollut myyntisaamisia tytäryhtiöltään tuotemyynnin vuoksi. Yhtiöt ovat sopineet, että myyntisaamiset muutetaan pääomalainaksi. Jos tytäryhtiö ei taloudellisten vaikeuksien vuoksi pystykään maksamaan velkaansa, onko pääomalainasaamisen menetys vähennettävissä emoyhtiön verotuksessa? 

Vastaus

Myyntisaamisen arvonalentuminen ja menetys ovat vähennyskelpoisia yrityksen tuloverotuksessa konsernitilanteissakin ja esim. emo-tytäryhtiön välisessä suhteessa. Mikäli myyntisaaminen muutetaan esim. pääomalainaksi, saamisen luonteen muuttumisen vuoksi saamisen arvonalentumisen ja menetyksen vähennyskelpoisuus voikin poistua elinkeinoverolain 16 pykälän 7 kohtaan kirjoitetun rajoituksen vuoksi. Sen mukaan muun saamisen kuin myyntisaamisen menetys ei ole vähennyskelpoinen miltään osin, jos velkojayhtiö omistaa yksin tai yhdessä toisen konserniyhtiön kanssa vähintään 10 prosenttia velallisyhtiön osakepääomasta. Korkein hallinto-oikeus on ratkaisussaan KHO:2018:77 päätynyt siihen, että myyntisaamisen luonteen muutos pääomalainasaamiseksi poisti menetyksen vähennyskelpoisuuden tytäryhtiön konkurssitilanteessa. 

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy verotuksestaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki