Perustajaurakointi­kohteessa sattunut palovahinko ja alv

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Markku Ojalan erikoisalana on erityisesti yritysverotuksen substanssi- ja menettelykysymykset.
13.1.2020
markku
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Kun perustajaurakointikohteessa sattuu palovahinko, niin miten toimitaan arvonlisäverotuksessa. Kuuluvatko vahingon korjaamisesta aiheutuneet kustannukset oman käytön arvonlisäveron perusteeseen? Jos näin, niin voiko siinä tapauksessa vakuutusyhtiön maksaman korvauksen vähentää oman käytön veron perusteesta?

VASTAUS:

Perustajaurakointikohteessa sattuneesta palovahingosta aiheutuneiden korjauskustannusten arvonlisäverot kuuluvat oman käytön arvonlisäveron perusteeseen rakennuskohteen välittöminä kustannuksina arvonlisäverolain 76 pykälässä tarkoitetulla tavalla.
Myös vakuutusyhtiölle maksettava rakennustyövakuutusmaksu kuuluu oman käytön arvonlisäveron perusteeseen.

Jos vahingon korjaamisesta saadaan vakuutuksen perusteella vakuutusyhtiön maksama korvaus, sitä ei voi vähentää oman käytön veron perusteesta. Vakuutuskorvaus ei ole rakentamiskustannusten oikaisuerä vaan arvonlisäverolain soveltamisalan ulkopuolinen erä.
Tappiollisissa urakoissa välittömien ja välillisten kustannusten perusteella laskettava veron peruste ei saa muodostua suuremmaksi kuin urakkahinta.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy verotuksestaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki