Osittaisjakautuminen yrityksen tuloverotuksessa – liiketoimintakokonaisuuden vaatimus

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Markku Ojalan erikoisalana on erityisesti yritysverotuksen substanssi- ja menettelykysymykset.
20.5.2022
markku
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Miten osittaisjakautumisessa varat ja velat pitää siirtää uuteen perustettavaan yhtiöön? Jakautuva ja vastaanottava yhtiö jatkavat osittaisjakautumisen jälkeen omina liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä.

Vastaus:

Yritysverotuksessa tunnistetaan kaksi jakautumisen muotoa: kokonaisjakautuminen ja osittaisjakautuminen. Itse asiassa osakeyhtiölakikin lähtee näistä jakautumisen muodoista, mutta verotuksessa on vielä omat edellytyksensä, jotta jakautuminen voitaisiin tehdä ns. veroneutraalisti ilman, että jakautuvan yhtiön katsotaan purkautuvan, joka tarkoittaisi esim. varojen arvostamisen käypään arvoon.

Verotuksessa kokonaisjakautuminen voidaan tehdä väljemmin edellytyksin eli laissa ei ole tarkemmin edellytetty, että mitkä varat ja velat pitää jakaa mihinkin yhtiöön. Osittaisjakautumisessa vastaanottavalle yhtiölle pitää siirtää ns. liiketoimintakokonaisuus ja siihen liittyvät varat ja velat. Lisäksi jakautuvalle yhtiölle pitää myös itselleen jäädä vähintään yksi liiketoimintakokonaisuus varoineen ja velkoineen.

Tässä tapauksessa kyse on osittaisjakautumisesta, joten jos tämä toimi halutaan toteuttaa veroneutraalisti, jakautuvalle yhtiölle pitää siis jäädä vähintään yksi liiketoimintakokonaisuus ja vastaanottavalle yhtiölle pitää siis siirtää vähintään yksi liiketoimintakokonaisuus varoineen ja velkoineen. Verotus asettaa näin vaateita sille, että miten varat ja velat voidaan jakaa. Verosäännökset jakautumisesta löytyvät elinkeinoverolain 52 c pykälästä.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy verotuksestaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki