Osinko­verotus – Osakkeen matemaat­tinen arvo – Asunnon arvon vähen­täminen

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Markku Ojalan erikoisalana on erityisesti yritysverotuksen substanssi- ja menettelykysymykset.
28.2.2023
markku
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Yhtiö jakaa tilikaudelta 1.7.2019–30.6.2020 osinkoa, joka on ollut nostettavissa 31.7.2020. Yrittäjäosakas on asunut yhtiön omistamassa asunnossa 1.7.–31.12.2020. Asunto on sisältynyt myös tilikauden 1.7.2018–30.6.2019 varoihin yhtiön tilinpäätöksessä, ja osakas on ollut yrittäjäosakkaana myös kyseisen tilikauden päättyessä. Kuuluuko asunnon arvo vähentää yrittäjäosakkaan vuoden 2020 osinkoverotuksessa osakkeiden matemaattisesta arvosta? Matemaattinen arvohan on laskettu vuotta 2020 varten tilinpäätöksen 1.7.201830.6.2019 perusteella ja tuolloin yrittäjäosakas ei vielä asunut yhtiön omistamassa asunnossa. 

Vastaus:

Osinko on nostettavissa 31.7.2020 lähtien, joten osinko on yrittäjäosakkaan tuloa vuonna 2020. Tuloverolain 33 b pykälän 4 momentin mukaan yhtiön omistuksessa olleen asunnon arvo vähennetään yrittäjäosakkaan osakkeiden matemaattisesta arvosta, jos hän tai hänen perheensä on verovuonna käyttänyt asuntoa asumiseensa. 

Mainitussa pykälässä verovuodella tarkoitetaan osakkaan verovuotta, joka yksityishenkilöllä on aina kalenterivuosi. Siten keskeistä kysymyksen kannalta on, onko osakas asunut yhtiön omistamassa asunnossa kalenterivuonna 2020 vai ei.  

Koska osakas on asunut asunnossa 1.7.2020 alkaen, asunnon arvo pitää vähentää osakkaan omistamien osakkeiden matemaattisesta arvosta osingon ansio- ja pääomatulo-osuuksia laskettaessa, kun muutkin vähentämisen edellytykset täyttyvät. Sillä, että asuminen on alkanut vasta tilikauden 1.7.2019–30.6.2020 päättymisen jälkeen, ei ole TVL 33 b §:n 4 momentin soveltamisen kannalta merkitystä. 

Jotta osakkaan käyttämän asunnon arvo voidaan vähentää osakkaan omistamien osakkeiden matemaattisesta arvosta, asunnon on tullut sisältyä yhtiön edellisen verovuoden nettovarallisuuteen (1.7.2018-30.6.2019). Lisäksi osakkaan on tullut olla yrittäjäosakkaana kyseisen tilikauden päättymishetkellä. Tässä kysymyksen mukaisessa tapauksessa nämä edellytykset täyttyvät. 

Osinko jaetaan ansio- ja pääomatulo-osuuksiin verovuodelle 2020 lasketun matemaattisen arvon perusteella, joka perustuu yhtiön tilikauden 1.7.2018–30.6.2019 taseen pohjalta laskettuun nettovarallisuuteen. Osakkaan omistamien osakkeiden yhteenlasketusta matemaattisesta arvosta vähennetään 1.7.2018–30.6.2019 nettovarallisuuden laskennassa käytetty asunnon arvo. 

Kun yhtiö antaa veroilmoituksen tilikaudelta 1.7.2019–30.6.2020 eli verovuodelta 2020, yhtiö ei ilmoita verolomakkeen 6B kohdassa 3 tietoja osakkaan asumisesta, koska asuminen on alkanut vasta tilikauden jälkeen 1.7.2020. Tieto osakkaan asumisesta ilmoitetaan yhtiön veroilmoituksella vasta seuraavalta tilikaudelta (1.7.2020–30.6.2021) annettavalla veroilmoituksella, koska asuminen ajoittuu kyseisen tilikauden puolelle.  

Osakas ilmoittaa vuoden 2020 veroilmoituksellaan osakkeidensa matemaattisesta arvosta vähennettävän asunnon arvon verolomakkeella 13 (tilikauden 1.7.2018–30.6.2019 nettovarallisuuslaskennassa käytetty arvo). Näin tieto vähennettävästä määrästä saadaan osakkaan verotusta varten verolomakkeelta 13. 

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy verotuksestaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki