Osakkeenomistajan laina omalle osakeyhtiölle – Verotuksessa hyväksyttävän koron suuruus

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Markku Ojalan erikoisalana on erityisesti yritysverotuksen substanssi- ja menettelykysymykset.
22.9.2022
markku
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Osakkeenomistajan on tarkoitus antaa kokonaan omistamalleen yhtiölle rahalainan. Onko olemassa jotain kriteerejä sille, minkä suuruinen korko verotuksessa hyväksytään tässä etuyhteystilanteessa?

Vastaus:

Verohallinto lähtee siitä, että verotuksessa hyväksyttävän koron suuruutta pitää tällaisessa tilanteessa tarkastella yhtiön lainarahoituksen tarpeen perusteella.

Mikäli omistajayrittäjä on antanut yhtiölle lainan sen heikon taloudellisen tilanteen vuoksi, yhtiö voi verotuksessa hyväksyttävästi maksaa osakkeenomistajalle korkoa, joka suuruudeltaan vastaa pankille tai muulle rahalaitokselle maksettavan lainakoron suuruutta.

Jos laina sen sijaan ei ole ollut yrityksen rahoituksen kannalta välttämätön, Verohallinto pitää lainasta hyväksyttävän koron tasona korkoa, joka on peruskorko + 1 %. Peruskorko vahvistetaan puolivuosittain ja se on – 0,5 % ajalla 1.7. – 31.12.2021. Näin verotuksessa hyväksyttävän koron suuruus on 0,5 % tällä ajalla.

Mikäli yritys on kannattava ja vakavarainen ja sen on tarkoitus tehdä esim. koneinvestointeja, jotka omistajayrittäjä haluaa rahoittaa antamallaan lainalla pankkilainan sijaan, sovittavan korkotason hyväksyttävyys verotuksessa on hyvä pitää mielessä ja arvioida, onko oman pääoman ehtoinen sijoitus kuitenkin järkevämpi. Korkoa omistajayrittäjä voi verotuksessa hyväksyttävästi nostaa siis rajoitetusti. Tosin se on yhtiölle vähennyskelpoista menoa. Osinkoa omistajayrittäjä voi nostaa jaettavissa olevan vapaan oman pääoman merkeissä, kunhan yhtiön maksukyky säilyy osingonjaon jälkeenkin.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy verotuksestaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki