Osake­yhtiön purkautuminen – Jako-osan ennakko – Oikea vero­vuosi

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Markku Ojalan erikoisalana on erityisesti yritysverotuksen substanssi- ja menettelykysymykset.
21.3.2023
markku
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Osakeyhtiössä on käynnissä purkumenettely ja sen yhteydessä yhtiöstä on tarkoitus jakaa niin sanottua jako-osan ennakkoa omistajayrittäjälle. Onko tämä ennakko hän veronalaista tuloaan vasta sinä vuonna, jona yhtiö purkumenettely päättyy vai verotetaanko osakkeenomistajaa jo ennakosta sinä vuonna, jona hän tosiasiallisesti sen saa? 

Vastaus
Jako-osan ennakko on osakkeenomistajan veronalaista tuloa jo sinä vuonna, jona hän tosiasiallisesti saa ennakon purkautuvasta yhtiöstä (kts. esimerkiksi Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu 75/1999). Jako-osan ennakkoa vastaan hän voi vähentää osakkeiden hankintamenosta ennakon määrää vastaavan osan. Mahdollinen luovutustappio ei siis synny vielä ennakon saantivuoden verotukseen. Jako-osa arvostetaan niin sanottuun todennäköiseen myyntihintaan sekä purkautuvan yhtiön että sen osakkeenomistajan verotuksessa. 

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy verotuksestaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki