Osakeyhtiön omistamien asunto-osakkeiden verokohtelu – muun omaisuuden omaisuuslaji

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Markku Ojalan erikoisalana on erityisesti yritysverotuksen substanssi- ja menettelykysymykset.
11.5.2022
markku
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Jos osakeyhtiöllä on asunto-osakkeita, joita se vuokraa ja yhtiön toimialassa on asuinhuoneistojen hallinta ja vuokraus niin ovatko nämä osakkeet automaattisesti verotuksessa kuitenkin ns. muuta omaisuutta? Yhtiön toimialassa on myös kiinteistönhuolto, jota se harjoittaa päätoimisesti.

Vastaus:

Kun tulolähdejaon poistamisesta annettavaa lakimuutosesitystä valmisteltiin, yhtenä vaihtoehtona oli, että elinkeinoverolakiin olisi kirjoitettu, että ns. kiinteistöliiketoiminta on elinkeinotoimintaa kaikilla yrityksillä yritysmuodosta riippumatta. Näin ei kuitenkaan säädetty vaan osakeyhtiöiden osalta lähdetään nyt siitä, että kiinteistöliiketoiminta ei ole elinkeinoverolain mukaista liiketoimintaa, mutta siitä saatavat tulot ja menot käsitellään kuitenkin elinkeinotoiminnan tulolähteellä.

Tässäkin kysymyksen mukaisessa tilanteessa huoneistojen vuokrauksessa syntyneet tulot ja menot käsitellään elinkeinotoiminnan tulolähteellä. Kun asunto-osakkeet myöhemmin myydään, myös myynnissä syntynyt voitto ja tappio käsitellään elinkeinotoiminnan tulolähteellä. Tappio on vähennyskelpoinen elinkeinotoiminnan tulolähteellä täysimääräisesti heti luovutusvuonna.

Vaikka asunto-osakkeet ovatkin ns. muuta omaisuutta, niin verotuksellisesti juoksevat tulot ja menot sekä myynnissä syntynyt voitto ja tappio käsitellään siis elinkeinotoiminnan tulolähteellä. Muuta omaisuutta ovat kaikki se omaisuus, joka ei ole elinkeinotoimintaan kuuluvaa rahoitus-, vaihto- tai käyttöomaisuutta.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

 

Kysy verotuksestaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki