Omistajanvaihdokset tappioiden vähentämisoikeus yrityksen tuloverotuksessa

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Markku Ojalan erikoisalana on erityisesti yritysverotuksen substanssi- ja menettelykysymykset.
31.5.2022
markku
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Yksityishenkilö on omistanut osakeyhtiön kaikki 100 osaketta. Hän on myynyt 50 osaketta vuonna 2019 ja yhden osakkeen vuonna 2020. Onko vuoden 2020 tappio vähennettävissä osakeyhtiön verotuksessa näistä omistajanvaihdoksista huolimatta?

Vastaus:

Tosiaan yli puolet osakkeista on vaihtanut omistajaa vasta vuonna 2020. Vuoden 2019 tappio ei ole vähennettävissä, koska tappiovuoden aikana (50 % v. 2019) tai sen jälkeen (1 % v. 2020) yli puolet osakkeista on vaihtanut omistajaa. Sen sijaan vuoden 2020 tappio on vähennettävissä, koska verovuonna (1 % v. 2020) tai sen jälkeen (0 % v. 2021) alle puolet on siis vaihtanut omistajaa.

Tuloverolain 122 pykälän säännös omistajavaihdoksista lähtee siitä, että tappiota ei vähennetä, jos tappiovuoden aikana tai sen jälkeen yli puolet osakkeista on vaihtanut omistajaa muun saannon kuin perinnön tai testamentin vuoksi. Saantoina otetaan huomioon kauppa, vaihto ja lahja. Osakkeiden lahjoituskin otetaan siis huomioon, kun lasketaan tappioiden vähentämisoikeuden säilymistä.

Omistajanvaihdoksia tähyillään yksittäisestä tappiovuodesta eteenpäin tappiovuoden omistajanvaihdokset huomioon ottaen eli kyllä kumulatiivista laskentaa tarvitaan. Kysymyksen mukaisessa tilanteessa vain yksi osake oli vaihtanut omistajaa vuonna 2020 eli ”tappiovuoden aikana tai sen jälkeen”. Tämän vuoksi yhtiöllä on oikeus vähentää vuoden 2020 tappio vuoden 2021 tuloksesta, jos vuonna 2021 ei ole tapahtunut omistajanvaihdoksia.

On hyvä tosiaan muistaa omistajanvaihdosten laskeminen tilanteessa, jossa samoja osakkeita luovutetaan useampaan kertaan. Esimerkiksi tilanteessa, jossa A on omistanut 50 % ja B toiset 50 % yhtiön osakkeista tappiovuonna 2019. Mikäli B on myynyt kaikki osakkeensa C:lle 2020, ja C vuorostaan D:lle 2021, niin 100 % osakkeista ei ole kuitenkaan vaihtanut omistajaa. Samojen osakkeiden vaihtuminen otetaan huomioon tappiovuonna tai sen jälkeen vain kerran. Tämäkin on siis otettava huomioon omistajanvaihdoksia laskettaessa.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy verotuksestaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki