Nettovarallisuuslaskenta verotuksessa – varaukset

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Markku Ojalan erikoisalana on erityisesti yritysverotuksen substanssi- ja menettelykysymykset.
13.6.2022
markku
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Asiakas miettii osakeyhtiön nettovarallisuuslaskentaa. Olen vastannut, että nettovarallisuus muodostuu varojen ja velkojen erotuksesta. Nyt hän tiedustelee, ovatko varaukset nettovarallisuutta. Eikö niin, että varaus ei ole velkaa?

Vastaus:

Ns. arvostamislain (L 1142/2005) 2 pykälän 1 momentin mukaan osakeyhtiöiden nettovarallisuuslaskenta tehdään seuraavasti: ”Tuloverolain 33 b §:ssä tarkoitetun kotimaisen yhtiön osakkeen verovuoden matemaattinen arvo lasketaan verovuotta edeltävän vuoden yhtiön tilinpäätöksen mukaisen tarkistetun nettovarallisuuden perusteella. Yhtiön nettovarallisuus saadaan vähentämällä yhtiön varoista yhtiön velat.”

Varaus pienentää tulosvaikutteisena eränä yrityksen omaa pääomaa, mutta se ei ole kuitenkaan velkaa, joka vähennettäisiin yrityksen varoista verotuksen nettovarallisuuslaskennassa. Velkaa on se osakeyhtiön nettovarallisuuslaskennassa se, mitä tilinpäätökseen on kirjattu velaksi.

Muun yrityksen kuin osakeyhtiön osalta nettovarallisuuslaskenta tapahtuu seuraavasti: ”Tuloverolain 38 ja 40 §:ssä tarkoitettu elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on se jäännös, joka saadaan kun yrityksen elinkeinotoiminnan varoista vähennetään velat.”

Arvostamislain 15 pykälän 1 momentissa ei siis enää puhutakaan tilinpäätöksestä. Nettovarallisuuslaskenta ei perustu suoraan kirjanpitoratkaisuihin ja tilinpäätöksen tietoihin. Jos tmi-yrittäjä on esimerkiksi maksanut liian vähän ennakkoveroa ja vaje kirjataan tilinpäätökseen suoriteperustetta vastaavalla tavalla velaksi, tätä ei oteta huomioon verotuksen nettovarallisuuslaskennassa, koska veron maksuunpano tapahtuu ja velka näin syntyy vasta myöhemmin seuraavan tilikauden aikana.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy verotuksestaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki