Netto­varallisuus­laskenta ja osingon pää­oma­tulo-osuus – Henkilö­verotus – Murrettu tilikausi

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Markku Ojalan erikoisalana on erityisesti yritysverotuksen substanssi- ja menettelykysymykset.
22.3.2023
markku
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Osakeyhtiö haluaisi jakaa osinkoa 30.9.2020 päättyneeltä tilikaudelta tammikuussa 2021. Marraskuussa 2020 yhtiö jo jakoi osinkoa 30.9.2019 päättyneeltä tilikaudelta ja sen pohjalta lasketun verotuksellisen nettovarallisuuden mukaan. Nyt osakeyhtiö haluaisi jakaa osinkoa tilinpäätöksen 30.9.2020 pohjalta laskettavan nettovarallisuuden mukaan. Miten tässä pitäisi toimia, jotta nettovarallisuus voitaisiin hyödyntää niin, että osinko verotettaisiin pääomatulona? 

Vastaus:
Osakeyhtiölain 13 luvun 3 §:n mukaan osingonjakopäätös perustuu viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen osoittamaan jaettavissa olevaan vapaaseen omaan pääomaan. Mikäli tuo tilinpäätös 30.9.2020 on yhtiökokouksessa vielä vahvistamatta, niin lähtökohtana on, että päätös perustuu tällöin 30.9.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettuun tilinpäätökseen, jos sen viimeisin vahvistettu tilinpäätös.

Mainittu osakeyhtiölain säännös edellyttää, että jaossa on otettava huomioon tilinpäätöksen laatimisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa tapahtuneet olennaiset muutokset. Päätöstä ei siis saa tehdä yksinomaan 30.9.2019 vahvistettuun tilinpäätökseen nojaten, jos taloudellinen asema on olennaisesti muuttunut. Turvallisinta toki olisi, että yhtiökokous vahvistaisi tilinpäätöksen 30.9.2020 ja päättäisi jakaa osinkoa tämän tuoreemman tilinpäätöksen pohjalta.

Osinko, joka on yhtiökokouksen päätöksen perusteella nostettavissa esimerkiksi helmikuun aikana 2021, verotetaan vuoden 2021 tulona. Osingon pääomatulo-osuus lasketaan tilinpäätöksen 30.9.2020 nettovarallisuuden mukaan lasketun osakkeen matemaattisen arvon perusteella. Tilinpäätös 30.9.2020 on osingon pääomatulo-osuuden laskennan pohjana siinäkin tilanteessa, että yhtiökokous perustaisi jakopäätöksensä tilinpäätökseen 30.9.2019. 

Tuloverolain 33 b pykälän 1 momentin mukaan osingon pääomatulo-osuus lasketaan kahdeksan prosentin vuotuisena tuottona osakkeen verovuoden matemaattiselle arvolle. Verovuodella tarkoitetaan osingonsaajan verovuotta ja tälle verovuodelle laskettua matemaattista arvoa. Niin sanotun arvostamislain (laki varojen arvostamisesta verotuksessa) 2 pykälän mukaan julkisesti noteeraamattoman yhtiön verovuoden matemaattinen arvo lasketaan verovuotta edeltävän vuoden yhtiön tilinpäätöksen mukaisen nettovarallisuuden perusteella. Verovuodella tarkoitetaan tässäkin osingonsaajan verovuotta. Koska helmikuussa 2021 nostettava osinko on verovuoden 2021 veronalaista tuloa, nettovarallisuuslaskenta ja osingon pääomatulo-osuus pohjautuu verovuotta edeltävään tilinpäätökseen eli yhtiön 30.9.2020 päättyneeltä tilikaudelta laadittavaan tilinpäätökseen. 

Verotuksen kannalta ei siis ole merkitystä, että kumpaan tilinpäätökseen jako perustuu. Kyse on enemmänkin yhtiöoikeudellinen. Turvallisinta on perustaa päätös tilinpäätökseen 30.9.2020 eli vahvistaa se ja päättää jakaa osinkoa sen perusteella, jos jaettavaa on. 

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy verotuksestaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki