CTA Paikka
CTA Paikka

Konserniavustus osakeyhtiöltä toiselle

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Markku Ojalan erikoisalana on erityisesti yritysverotuksen substanssi- ja menettelykysymykset.
21.9.2021
markku
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Onko emoyhtiön mahdollista antaa verotuksessa vähennyskelpoinen konserniavustus kokonaan omistamalleen tytäryhtiölle, joka omistaa huoneisto-osakkeita ja vuokraa näitä hallitsemiaan huoneistoja ulkopuolisille? Emoyhtiö harjoittaa sähkö- ja teleurakointia.

Vastaus:

Konserniavustuksen antamismahdollisuus laajeni niin sanotun tulolähdejaon poistumisen yhtey­dessä vuoden 2020 alussa voimaantulleilla verolain muutoksilla (kts. elinkeinoverolain muutos – L 308/2019).

Tulolähdejaon poistuminen osakeyhtiöiltä ja eräiltä muilta yhteisöiltä merkitsi sitä, että niin sanottuihin tavallisiin liikeosakeyhtiöihin sovelletaan elinkeinoverolakia jo yhtiömuodon perusteella kaikkeen muuhun toimintaan kuin maa­talouteen. Maataloutta verotetaan edelleen muutoksen jälkeenkin niin sanotulla maatalouden tulolähteellä maatilatalouden tuloverolain mukaisesti.

Kiinteistöliiketoiminnassa, kuten asuinhuoneistojen vuokraustoiminnassa, syntyneet tulot ja menot käsitellään osakeyhtiön ­elinkeinotoiminnan tulolähteellä. Kiinteistöjen ­vuokraustoimintaa ei uudistuksen yhteydessä säädetty elinkeino­toiminnaksi (liike- tai ammattitoiminta), mutta elinkeinoverolain ensimmäiseen pykälään ­tehdyn lisäyksen perusteella tällainen kiinteistöliike­toiminta verotetaan osakeyhtiön elinkeinoverolain tulolähteellä. Ennen uudistusta kiinteistöliiketoiminta oli käsitelty liikeosakeyhtiön verotuksessa erikseen niin sanotulla henkilökohtaisella tulolähteellä tuloverolain säännösten mukaan.

Konserniavustuksen antamismahdollisuus siis laajeni tulolähdejaon poistumisen yhteydessä, ja osakeyhtiö voi antaa ja saada verotuksessa konserni­avustusta aiempaa laajemmin.

Konserniavustuslain toisen pykälän mukaan osakeyhtiö voi antaa toiselle osakeyhtiölle verotuksessa vähennyskelpoisen konserniavustuksen, jos sekä antajan että saajan verotuksessa sovelletaan elinkeinoverolakia. Koska edellä ­kerrotun mukaisesti sekä emoyhtiöön (sähkö- ja tele­urakointi) että tytäryhtiöön (asuinhuoneistojen vuokraus­toiminta) sovelletaan elinkeinovero­lakia, emo­yhtiöllä on mahdollisuus antaa tytäryhtiölleen verotuksessa vähennettävissä oleva konserniavustus, kun kaikki muutkin konserniavustuslain mukaiset edellytykset täyttyvät.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy verotuksestaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki