Konkurssiin menneen yrityksen arvonlisäveroilmoitus

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Markku Ojalan erikoisalana on erityisesti yritysverotuksen substanssi- ja menettelykysymykset.
5.1.2021
markku
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Osakeyhtiö on asetettu konkurssiin syyskuussa 2020. Pesänhoitaja pyysi tekemään kirjanpidon ja ilmoitti, että konkurssipesä on realisoinut koko vaihto-omaisuuden hintaan 36 166 euroa (alv 0 %) ja, että arvonlisävero 7 000 euroa pitäisi näin ilmoittaa konkurssiin asettamiskuukauden arvonlisäveroilmoituksella. Onko tämä oikea menettely arvonlisäverotuksessa?

Vastaus:

Arvonlisäverovelvollisuus päättyy konkurssiin, ja konkurssipesän pitää ilmoittaa vero konkurssiin menneen yrityksen niin sanotusta loppuvarastosta, koska liiketoiminnan käytössä oleva omaisuus siirtyy muuhun kuin vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Konkurssiin menneen yrityksen viimeinen arvonlisäveroilmoitus annetaan siltä kuukaudelta, jonka aikana yritys asetettu konkurssiin. Kun konkurssipesä myöhemmin realisoi konkurssiin menneen yrityksen omaisuutta, pesä ei suorita veroa tästä omaisuuden realisoinnista.

Vaihtoehtona on, että konkurssipesä hakeutuisi arvonlisäverovelvolliseksi pesän omaisuuden realisoinnin ajaksi. Tällöin konkurssipesä ei ilmoittaisi veroa konkurssiin menneen yrityksen loppuvarastosta vaan konkurssipesä suorittaisi veron omaisuuden realisointien perusteella. Konkurssipesän arvonlisäverovelka on pesän omaa velkaa eli niin sanottua massavelkaa, jota maksetaan sitä mukaa, kun tällaista velkaa erääntyy ja ennen kuin konkurssipesästä maksetaan jako-osuuksia konkurssiin menneen yrityksen veloille. Rekisteröityminen omaisuuden realisointien ajaksi saattaa olla taloudellisesti järkevää, jos pesällä on arvonlisäverollisia menoja, mutta esimerkiksi arvonlisäverotonta myyntiä ulkomaille.

Tässä kysymyksen mukaisessa tapauksessa pesä ei ole kuitenkaan hakeutunut verovelvolliseksi omaisuuden realisoinnin ajaksi. Näin kysymyksen mukaisessa tilanteessa konkurssipesä ilmoittaa veron loppuvarastosta ostohinnan tai sitä alemman todennäköisen myyntihinnan perusteella ilman veron osuutta. Vero ilmoitetaan niin jäljellä olleesta vaihto-omaisuudesta kuin myös käyttöomaisuudesta, josta on voitu tehdä vähennys. Loppuvarastolla tarkoitetaan siis muutakin kuin yrityksen myyntituotteita ja tuotevarastoa.

Tässä tapauksessa konkurssipesä on heti konkurssiin asettamishetken jälkeen realisoinut vaihto-omaisuusvaraston 36 166 eurolla.

Tätä hintaa veron osuudella vähennettynä voidaan pitää loppuvaraston käypänä hintana. Mikäli tämä realisointihinta ilman veron osuutta eli tässä tapauksessa 29 166 euroa on alempi kuin loppuvarastoon sisältyvän omaisuuden verottomien ostohintojen summa, konkurssipesä ilmoittaa veron realisointihinnan perusteella ilman veron osuutta. Ilmoitettava vero olisi tällöin 7 000 euroa.

Kirjanpidossa on huomattava, että realisointihinta ei ole konkurssiin menneen yrityksen liikevaihtoa. Omaisuuden realisointi tapahtui vasta konkurssiin asettamisen jälkeen.

Loppuvarastosta konkurssin asettamiskuukauden verona ilmoitettava arvonlisävero on niin sanottua valvottavaa velkaa. Verohallinto ilmoittaa sen asetetussa määräajassa tuomioistuimelle, myöhemmin konkurssimenettelyn edetessä selviää, mille veloille konkurssissa kertyy jako-osuutta. Usein konkurssit kylläkin raukeavat varojen vähyyden vuoksi eli konkurssiin menneen yrityksen varat eivät riitä menettelyn kustannuksiin.

Kirjanpidollisesti kirjataan ensin pois vanha vaihto-omaisuuden arvo per varaston muutos an vaihto-omaisuus, ja tilalle uusi realisointiarvo 36 166 euroa per vaihto-omaisuus an varaston muutos. Sen jälkeen kirjataan alv-velka 7 000 euroa per ostot an alv-velka. Näin tuloslaskelmassa aiemmin vähennetty ostojen arvonlisävero tulee kuluksi 7 000 euron määräisenä, ja laskentakaava alkuvarasto +/- varaston muutos = loppuvarasto pitää paikkansa. Jos kirjanpito-ohjelma ei anna kirjata vientejä suoraan alv-velkatilille, niin on valittava tilikartasta muu vastaava lyhytaikaisten velkojen tili tälle kirjaukselle, tai tehtävä apukirjaus arvolisäverollisen ja arvonlisäverottoman ostotilin välillä, jolla 7 000 euroa saadaan velkoihin ja kuluvaikutus ostoihin.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy verotuksestaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki